Меню сайта

Порівняльний аналіз сплати податків підприємствами-аналогами за 2007-2011 роки

Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.

Таким чином, проаналізувавши структуру та динаміку сплачуваних підприємством податків за 2007-2011 роки, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів.

Що стосується динаміки сплати ПДВ, то в 2011 році він зріс аж на 24%, це пов’язано з ростом виручки від реалізації.

Також, дещо меншу питому вагу складає загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в середньому 34% від загальної суми сплачених податків та зборів. Розглянувши динаміку сплати цього збору, можна відзначити тенденцію незначного підвищення загальнообов’язкового пенсійного страхування, що пов’язане з підвищенням мінімальної заробітної плати. Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.

Темпи зростання сплати податку на додану вартість дещо повільніші - у 2009-2010 рр. на 2%, у 2011 році - на 2,4%. Зменшення плати за землю обумовлене запровадженням законом про держбюджет на кожен рік коефіцієнту, який застосовується до розрахункової суми цього податку з метою його зменшення. Зростання сплати податку з власників транспортних засобів на 32% в 2009-2010 рр. обумовлене придбанням нових автомобілів. Цей же фактор призвів до збільшення балансової вартості основних засобів на кінець 2009-2010 рр.

В загальному вигляді в 2007-2008 рр. було сплачено 390,9 тис. грн. до бюджету та фондів, в 2009-2010 рр. ця сума незначно зросла, а саме на 2,3%, і склала 399,9 тис. грн. Вже в 2011 році було сплачено податків та зборів на суму 452,6 тис. грн., що на 13% більше ніж в 2009-2010 рр.

Звичайно при даних умовах існування підприємства, сплата цих податків та зборів є справжнім тягарем, так як сума сплачуваних податків та зборів на ряду з доходами підприємства значно високі і складають приблизно 30% в виручці від реалізації, не говорячи про собівартість, яка взагалі перевищує виручку від реалізації.

Для порівняння проведемо аналіз сплати податків підприємства на схожому підприємстві Мелітопольська ДВКГ (м. Мелітополь Запорізька обл.) в таблиці 2.14.

В порівнянні з Пологівською ДВКГ Мелітопольська ДВКГ сплачує менше податків і зборів приблизно на 2%.

Як видно з даної таблиці, найбільшу питому вагу у загальній кількості сплачених податків на Мелітопольській ДВКГ, як і на Пологівської ДВКГ, складає податок на додану вартість, який з кожним наступним роком має тенденцію до збільшення.

Дещо меншу питому вагу складає загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в середньому 33% від загальної суми сплачених зборів і податків.

Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.

Але для того щоб дізнатися, на якому з підприємств залишається більше коштів після спати всіх обов’язкових податків і зборів, тобто яке з підприємств є найбільш прибутковим необхідно провести аналіз виручки від реалізації продукції, щоб визначити скільки відсотків від виручки складають податки та збори (табл. 2.13).

Таблиця 2.13. Аналіз питомої ваги податків та зборів у виручці від реалізації на Пологівській ДВКГ та Мелітопольській ДВКГ за 2007-2011 рр.

Показники

2007-2008 рр.

2009-2010 рр.

2011 р.

Пологівська ДВКГ

Виручка від реалізації, тис. грн.

1197,9

1221,9

1516,3

Податки та збори, тис. грн.

390,9

399,9

452,6

Питома вага податків та зборів у виручці від реалізації, %

32,63

32,73

29,85

Мелітопольска ДВКГ

Виручка від реалізації, тис. грн.

2357,8

2567,1

2781,4

Податки та збори, тис. грн.

361,1

392,4

449,3

Питома вага податків та зборів у виручці від реалізації, %

15,32

15,29

16,15

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...