Меню сайта

Порівняльний аналіз сплати податків підприємствами-аналогами за 2007-2011 роки

Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.

Таким чином, проаналізувавши структуру та динаміку сплачуваних підприємством податків за 2007-2011 роки, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів.

Що стосується динаміки сплати ПДВ, то в 2011 році він зріс аж на 24%, це пов’язано з ростом виручки від реалізації.

Також, дещо меншу питому вагу складає загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в середньому 34% від загальної суми сплачених податків та зборів. Розглянувши динаміку сплати цього збору, можна відзначити тенденцію незначного підвищення загальнообов’язкового пенсійного страхування, що пов’язане з підвищенням мінімальної заробітної плати. Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.

Темпи зростання сплати податку на додану вартість дещо повільніші - у 2009-2010 рр. на 2%, у 2011 році - на 2,4%. Зменшення плати за землю обумовлене запровадженням законом про держбюджет на кожен рік коефіцієнту, який застосовується до розрахункової суми цього податку з метою його зменшення. Зростання сплати податку з власників транспортних засобів на 32% в 2009-2010 рр. обумовлене придбанням нових автомобілів. Цей же фактор призвів до збільшення балансової вартості основних засобів на кінець 2009-2010 рр.

В загальному вигляді в 2007-2008 рр. було сплачено 390,9 тис. грн. до бюджету та фондів, в 2009-2010 рр. ця сума незначно зросла, а саме на 2,3%, і склала 399,9 тис. грн. Вже в 2011 році було сплачено податків та зборів на суму 452,6 тис. грн., що на 13% більше ніж в 2009-2010 рр.

Звичайно при даних умовах існування підприємства, сплата цих податків та зборів є справжнім тягарем, так як сума сплачуваних податків та зборів на ряду з доходами підприємства значно високі і складають приблизно 30% в виручці від реалізації, не говорячи про собівартість, яка взагалі перевищує виручку від реалізації.

Для порівняння проведемо аналіз сплати податків підприємства на схожому підприємстві Мелітопольська ДВКГ (м. Мелітополь Запорізька обл.) в таблиці 2.14.

В порівнянні з Пологівською ДВКГ Мелітопольська ДВКГ сплачує менше податків і зборів приблизно на 2%.

Як видно з даної таблиці, найбільшу питому вагу у загальній кількості сплачених податків на Мелітопольській ДВКГ, як і на Пологівської ДВКГ, складає податок на додану вартість, який з кожним наступним роком має тенденцію до збільшення.

Дещо меншу питому вагу складає загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в середньому 33% від загальної суми сплачених зборів і податків.

Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.

Але для того щоб дізнатися, на якому з підприємств залишається більше коштів після спати всіх обов’язкових податків і зборів, тобто яке з підприємств є найбільш прибутковим необхідно провести аналіз виручки від реалізації продукції, щоб визначити скільки відсотків від виручки складають податки та збори (табл. 2.13).

Таблиця 2.13. Аналіз питомої ваги податків та зборів у виручці від реалізації на Пологівській ДВКГ та Мелітопольській ДВКГ за 2007-2011 рр.

Показники

2007-2008 рр.

2009-2010 рр.

2011 р.

Пологівська ДВКГ

Виручка від реалізації, тис. грн.

1197,9

1221,9

1516,3

Податки та збори, тис. грн.

390,9

399,9

452,6

Питома вага податків та зборів у виручці від реалізації, %

32,63

32,73

29,85

Мелітопольска ДВКГ

Виручка від реалізації, тис. грн.

2357,8

2567,1

2781,4

Податки та збори, тис. грн.

361,1

392,4

449,3

Питома вага податків та зборів у виручці від реалізації, %

15,32

15,29

16,15

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...