Меню сайта

Паспортизація валютно-обмінних операцій

Додаток 2

Валовий внутрішній продукт, продукція промисловості та сільського господарства, інвестиції, роздрібний товарооборот (у фактичних цінах, млн.грн.)

Період

Випуск товарів та послуг (у ринкових цінах)1

Валовий внутрішній продукт

Обсяг реалізованої промислової продукції

Обсяг продукції сільського господарства

Капітальні інвестиції 4

Обсяг роздрібного товарообороту

номінальний1

у постійних цінах 2007 року, % до відповідного періоду попереднього року

індекс фізичного обсягу

дефлятор

1

2

4

5

6

7

9

10

11

                 

2005

1 048 481

441 452

102,7

124,5

468 563

92 540

111 174

94 332

2006

1 252 209

544 153

107,3

114,8

551 729

95 730

148 972

129 952

2007

1 650 992

720 731

107,9

122,7

717 077

109 985

222 679

178 233

2008

2 196 052

948 056

102,3

128,6

917 036

152 210

272 074

246 903

2009

2 072 549

913 345

85,2

113,0

806 551

153 800

192 878

230 955

2010

2 516 699

1 082 569

104,1

113,8

1 065 108

184 900

189 061

280 890

2011

               

січень-листопад

1 012 809

225 628

310 831

січень-грудень

3 064 567

1 316 600

105,2

115,7

1 120 325

248 408

259 932

350 059

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...