Меню сайта

Паспортизація валютно-обмінних операцій

Висновки

Для ефективного розвитку монетарної політики потрібно:

чітко окреслити план дій щодо вирішення проблем грошово-кредитної політики з метою уникнення негативних наслідків від нещодавньої економічної кризи;

використовуючи досвід провідних країн, створити і розвивати свою монетарну політику, яка би вписувалася у сьогоднішні реалії нашої економіки і відповідала нашим традиціям ведення економічної діяльності;

насамперед повернути довіру громадян до НБУ та комерційних банків України шляхом зменшення процентної ставки з метою надання банками кредитів й заохочування населення для створення нових підприємств, фірм, компаній,

новітніх технологій тощо, до стимулювання та подальшого розвитку тих галузей промисловості, в яких Україна має хист, що призведе до руху та збільшення капіталу, які необхідні як грошово-кредитній системі, так економіці України загалом;

забезпечити гривні стабільність як одного з основних чинників діяльності будь-яких розрахунків;

здійснити реформування грошово-кредитної політики з метою розвитку малого і великого бізнесу України;

зменшити видатки на утримання державного апарату, але збільшити видатки на фінансування розвитку економіки, що позитивно вплине на розвиток грошово-кредитної системи України.

Монетарна політика, яка базується на ціновій стабільності, може бути ефективною лише за умови наявності сталої фінансової системи. Як свідчить перебіг останньої економічної та фінансової кризи, стабільні ціни є необхідною, проте недостатньою монетарно-фінансовою умовою успішного функціонування економіки.

Додаток 1

Дані про обсяги валютних резервів та інтервенцій НБУ в 2011 році

монетарний політика експорт імпорт

Період

Валютні резерви (на кінець місяця, млн. дол. США)

Інтервенції НБУ на валютного ринку “-“ продаж валюти; “+” покупка валюти (за місяць, еквівалент в млн. дол. США)

Всі валюти

Долари США

грудень 2010 р.

34 576

-

-

січень 2011 р.

35 139

+ 255,5

-225,6

лютий 2011 р.

36 670

-7,4

-604,3

березень 2011 р.

36 429

+250,7

-818

квітень 2011 р.

38 352

+1070,9

-29,6

травень 2011 р.

37 918

+127,4

-1211,3

червень 2011 р.

37 584

-1497,7

-2054,8

липень 2011 р.

37 814

-268,9

-1106,7

серпень 2011 р.

38 206

+322,4

-998

вересень 2011 р.

34 951

-1975,4

-2559,2

жовтень 2011 р.

34 163

-1483,1

-1831,1

листопад 2011 р.

32 408

-702,8

-1436

грудень 2011 р.

31 795

+169,6

-456,2

Всього за 2011 р.

- 2 781

-3738,8

-13330,8

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...