Меню сайта

Паспортизація валютно-обмінних операцій

Висновки

Для ефективного розвитку монетарної політики потрібно:

чітко окреслити план дій щодо вирішення проблем грошово-кредитної політики з метою уникнення негативних наслідків від нещодавньої економічної кризи;

використовуючи досвід провідних країн, створити і розвивати свою монетарну політику, яка би вписувалася у сьогоднішні реалії нашої економіки і відповідала нашим традиціям ведення економічної діяльності;

насамперед повернути довіру громадян до НБУ та комерційних банків України шляхом зменшення процентної ставки з метою надання банками кредитів й заохочування населення для створення нових підприємств, фірм, компаній,

новітніх технологій тощо, до стимулювання та подальшого розвитку тих галузей промисловості, в яких Україна має хист, що призведе до руху та збільшення капіталу, які необхідні як грошово-кредитній системі, так економіці України загалом;

забезпечити гривні стабільність як одного з основних чинників діяльності будь-яких розрахунків;

здійснити реформування грошово-кредитної політики з метою розвитку малого і великого бізнесу України;

зменшити видатки на утримання державного апарату, але збільшити видатки на фінансування розвитку економіки, що позитивно вплине на розвиток грошово-кредитної системи України.

Монетарна політика, яка базується на ціновій стабільності, може бути ефективною лише за умови наявності сталої фінансової системи. Як свідчить перебіг останньої економічної та фінансової кризи, стабільні ціни є необхідною, проте недостатньою монетарно-фінансовою умовою успішного функціонування економіки.

Додаток 1

Дані про обсяги валютних резервів та інтервенцій НБУ в 2011 році

монетарний політика експорт імпорт

Період

Валютні резерви (на кінець місяця, млн. дол. США)

Інтервенції НБУ на валютного ринку “-“ продаж валюти; “+” покупка валюти (за місяць, еквівалент в млн. дол. США)

Всі валюти

Долари США

грудень 2010 р.

34 576

-

-

січень 2011 р.

35 139

+ 255,5

-225,6

лютий 2011 р.

36 670

-7,4

-604,3

березень 2011 р.

36 429

+250,7

-818

квітень 2011 р.

38 352

+1070,9

-29,6

травень 2011 р.

37 918

+127,4

-1211,3

червень 2011 р.

37 584

-1497,7

-2054,8

липень 2011 р.

37 814

-268,9

-1106,7

серпень 2011 р.

38 206

+322,4

-998

вересень 2011 р.

34 951

-1975,4

-2559,2

жовтень 2011 р.

34 163

-1483,1

-1831,1

листопад 2011 р.

32 408

-702,8

-1436

грудень 2011 р.

31 795

+169,6

-456,2

Всього за 2011 р.

- 2 781

-3738,8

-13330,8

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...