Меню сайта

Аналіз доходів Державного бюджету України на 2007 р.

Для забезпечення ефективного функціонування економіки, на уряд покладено обов’язок щодо формування основних статей дохідної частини бюджету, завдяки яким забезпечується виконання функцій та завдань держави, а також реалізація найважливіших соціально-економічних програм, запланованих на поточний рік.

Аналіз доходів бюджету за показниками згідно з бюджетної класифікації та дослідження їхньої динаміки дозволяє не тільки встановити головні джерела поповнення Державного бюджету, але й визначити загальний стан економіки та зрушення, що відбулись в окремих сферах соціально-економічного життя країни.

За даними, оприлюдненими в Законі України «Про Державний бюджет України на 2007 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі - Закону), доходи Державного бюджету України на 2007 рік визначалися у сумі 157 287 046 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 125 443 819,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31 843 226,7 тис. гривень. Законом було затверджено обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.983.680,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 554 501,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1 429 178,8 тис. гривень (стаття 1 Закону) [1].

За Законом, до доходів загального фонду Державного бюджету України рік належать:

) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості з податку на додану вартість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, а також податкової заборгованості з податку на прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

) збір за спеціальне водокористування;

) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);

) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...