Меню сайта

Аналіз доходів Державного бюджету України на 2007 р.

) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

) плата за виділення номерного ресурсу;

) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна);

) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

) митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору;

) надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;

) вивізне мито;

) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

) 40 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного

бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Згідно до Закону, податкові надходження у 2007 році визначалися у сумі 115 357 403,7 тис. грн., причому вони розподіляються між загальним та спеціальним фондами у сумах 107 198 028,3 тис грн. та 8 159 375,4 тис. грн. відповідно. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості поповнюють Державний бюджет на суму 28 638 600 тис. грн., з них 400 000 тис. грн йдуть до спеціального фонду, а 28 238 600 тис. грн спрямовуються до загального фонду.

Доходи від платежів за користування надрами у 2007 році визначалися у сумі 501 079,8 тис. грн без поділу до спеціального фонду Державного бюджету.

Плата за використання інших природних ресурсів становила 1 200 тис. грн

Внутрішні податки на товари та послуги складали 76 079 753,7 тис. грн., причому більша частина розподілялася до загального фонду (71 973 507,7 тис.грн., решта 4 106 246 тис.грн. - до спеціального фонду).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...