Меню сайта

Бюджет як економічна категорія

Фінансова система більшої частини держав світу включає чотири сфери:

. Фінанси суб'єктів господарювання (мікрорівень);

. Державні фінанси (макрорівень);

. Міжнародні фінанси (світове господарство);

. Фінансовий ринок (забезпечення середовища).

Бюджет держав-складова ланка державних фінансів (рис.1):

Ланки

Фінанси державного сектора

Цільові фонди

Державний кредит

Фінанси підприемства

Бюджет Країни

Рівні

Фінанси муніципаль-ного господар-ства

Загально-державні фінанси

Загально державний бюджет

Загально-державні фонди

Державні займи

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Регіональні фонди

Місцеві займи

Рис. 1. Система державних фінансів

Бюджет держави є головною ланкою державних фінансів. Суть його розкривається в призначенні фінансового забезпечення виконання державою його функції: економічної, соціальної, управлінської і оборонної.

Специфічними ознаками даних відносин є:

. Перерозподільний характер - бюджет виконує функції перерозподілу ВВП між галузями, регіонами, соціальними шарами населення, при використанні державних позик.

. Всеохоплюючий характер - ними охоплені всі юридичні і фізичні особи.

. Законодавче регулювання - здійснюється по трьох напрямках:

загальним законом "Бюджетним кодексом";

законами, що регламентують наповнення доходами і фінансування витрат з бюджету;

прийняття щорічного закону (рішення) про бюджет на наступний бюджетний рік. Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою моделлю країни.

З погляду послідовності розподілу ВВП існує 2 варіанти:

. В умовах ринкової економіки;

. У границях адміністративної економіки.

У ринковій економіці створений ВВП спочатку поділяється між його виробниками. Робітники та службовці одержують заробітну плату, підприємці - прибуток. Після цього здійснюється формування бюджету шляхом оподатковування доходів юридичних і фізичних осіб. При адміністративній економіці держава спочатку централізує в бюджеті необхідну частину ВВП, а залишок поділяє між його виробниками.

За рівнем централізації ВВП у бюджеті умовно виділяють 3 моделі:

. американська (25-30%);

. західноєвропейська (30-40%);

.скандинавська (50-60%).

Бюджет як економічна категорія характеризує рух грошових потоків між державою і юридичними і фізичними особами. Цим відносинам характерний спірний характер. Є 2 способи рішення фінансових протиріч:

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...