Меню сайта

Учасники бюджетного процесу

Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом, що передбачає їхньої функції, повноваження й відповідальність. Окремі повноваження учасників бюджетного процесу визначені Конституцією України й інших правових актів.

Розглянемо найбільш значимі повноваження основних учасників бюджетного процесу.

Президент України:

· Підписує Закон про Державний бюджет України на (бюджетний) рік.

· У випадку незгоди із прийнятим Верховною Радою Законом про Державний Бюджет, накладає вето.

· Вносить у встановленому чинним законодавством порядку зміни й доповнення в державний бюджет.

· Вносить на розгляд Верховної Ради законопроекти, які стосуються бюджетного процесу.

· Видає розпорядження, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються бюджетного процесу.

Верховна Рада України:

· Розробляє пропозиції до проекту Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період по конкретних макроекономічних показниках, які певні Бюджетним кодексом.

· Приймає постанову про затвердження або прийняття до відома основних напрямків бюджетної політики.

· Розглядає проект бюджету в трьох читаннях.

· Затверджує Закон про Державний бюджет України.

· Вносить зміни й доповнення в Закон про Державний бюджет України

· Розглядає й ухвалює рішення щодо виконанні Закону про Державний бюджет України.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету:

Бере участь практично у всіх стадіях бюджетного процесу, а саме:

· розглядає й вносить пропозиції відповідно до основних напрямків бюджетної політики;

· бере участь у підготовці, розгляді, уточненні й узагальненні пропозицій, представлених на всіх трьох читаннях проекту Закону про Державний бюджет при його проходженні у Верховній Раді;

· розглядає звіт про проведення таємних витрат;

· аналізує ситуації, пов'язані з перевиконанням дохідної частини Державного бюджету;

· готовить доповідь, з яким виступає Голова комітету, про виконання Державного бюджету й вносить пропозиції.

Розрахункова палата:

· Здійснює зовнішній контроль і аудит фінансової й господарської діяльності бюджетних організацій у галузі контролю за використанням коштів Державного бюджету.

· По закінченню бюджетного року готовить висновки по використанню коштів Державного бюджету.

· Здійснює контроль за проведенням таємних видатків, готовить доповідь із яким виступає Голова Розрахункової палати, - про виконання Державного бюджету.

Кабінет Міністрів України:

· Надає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період.

· Розробляє проект Закону про Державний бюджет.

· Допрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого й другого читання у Верховній Раді.

· Ухвалює рішення щодо виділенні коштів з резервного фонду Державного бюджету.

· Забезпечує виконання Державного бюджету України.

· Подає річний звіт про виконання Державного бюджету Верховній Раді.

· Доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів відповідних рад положення й показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів, текстові статті).

Міністерство фінансів:

· Встановлює єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань.

· Розробляє й представляє головним розпорядникам бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних питань.

· Проводить аналіз бюджетного питання, поданого головним розпорядником бюджетних коштів на будь-якій стадії бюджетного процесу.

· Визначає основні організаційно-методичні способи бюджетного планування, які використаються для підготовки бюджетних питань, і розробляє пропозиції для проекту Державного бюджету.

· У період підготовки пропозицій по проекті Державного бюджету розглядає й застосовує способи по усуненню розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів.

· Подає проект Закону про Державний бюджет України на розгляд Кабінету Міністрів України.

· Допрацьовує проект Державного бюджету після першого й другого читання у Верховній Раді України.

· Здійснює загальну організацію й керування виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу.

· Міністерство в особі Міністра фінансів затверджує й контролює схему, по якій виконується Державний бюджет України.

· Здійснює прогнозування й аналіз доходів бюджету протягом поточного бюджетного року.

· Встановлює факт перевиконання дохідної частини бюджету.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...