Меню сайта

Сутність, фактори й форми державного кредиту

Державний кредит являє собою досить специфічну ланку державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, які мобілізуються за його рахунок, проходять через бюджет. В окремих випадках з його допомогою залучаються кошти у фонди цільового призначення або під цільові проекти.

Державний кредит може виступати у двох формах:

- ощадна справа;

- державні позики.

Ощадна справа ставиться до державного кредиту, якщо притягнуті кошти направляються в доходи бюджету. Разом з тим ощадні банки, незалежно від форми власності, діють на комерційній основі, а мобілізовані ними кошти формують їхні кредитні ресурси. Частина цих ресурсів може направлятися на придбання державних цінних паперів.

Державні позики є основною формою державного кредиту. По правовому оформленню розрізняють:

- державні позики, надавані на підставі договорів;

- державні позики забезпечені випуском цінних паперів.

Договорами оформляються, як правило, кредити від урядів інших країн, міжнародних організацій і фінансових інститутів. За допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку.

Оформлення державних позик може здійснюватися двома видами цінних паперів - облігаціями й казначейськими зобов'язаннями (векселями). Облігація являє собою боргове зобов'язання держави, по якому у встановлений термін вертається борг і виплачується дохід у формі відсотка або виграшу. Вони можуть бути знеособленими (на покриття бюджетного дефіциту) і цільовими (під конкретні проекти). Казначейські зобов'язання (векселя) мають характер боргового зобов'язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. Виплата доходів провадиться у формі відсотків.

Казначейськими зобов'язаннями, як правило, оформляються короткострокові позики (іноді середньострокові - казначейськими нотами), облігаціями - середньо- і довгострокові.

Залежно від місця розміщення позик їх розділяють на внутрішні (надаються юридичними й фізичними особами даної країни й зовнішні (надходять ззовні - від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інститутів).

По строках погашення заборгованості розрізняють кредити:

· короткострокові (строк погашення до 1 року);

- середньострокові ( від 1 до 5 років);

· довгострокові (понад 5 років).

По характері виплати доходів державні позики діляться на :

· процентні;

· виграшні;

· дисконтні (з нульовим купоном).

По процентних позиках дохід установлюється у вигляді позикового відсотка. При цьому може встановлюватися як твердо фіксована на весь період позики ставка, так і плаваюча, тобто изменяющаяся в залежності від різних факторів, насамперед попиту та пропозиції на кредитному ринку. Виплата процентного доходу здійснюється на купонній основі. Вона може провадитися щорічно, 1 раз у стать року, щокварталу. У виграшних позиках виплата доходів провадиться на підставі проведення тиражів виграшів. Дисконтні позики характеризуються тим, що державні цінні папери купуються йз знижкою, а погашаються по номінальній вартості. Зазначена різниця формує дохід кредитора.

Державний кредит є сукупністю різноманітних форм і методів фінансових відносин. Такий підхід спрямований на створення благополучних умов для залучення коштів як для держави, так і для її кредиторів. Розмаїтість форм дозволяє максимально враховувати різнобічні інтереси юридичних і фізичних осіб.

Залучення позик повинне мати в основі 2 фактори:

· мінімізацію вартості позики;

· установлення стабільності державних цінних паперів на фінансовому ринку.

Мінімізація вартості позики досягається, в - перших, за рахунок процентної політики, в - других, за рахунок умов випуску й погашення. Процентна політика відображає при цьому 2 протилежних фактору: мінімізацію вартості позики й максимализацию його привабливості, що, у свою чергу, залежить від досить високого відсотка. На фінансовому ринку державні цінні папери мають найбільш низький відсоток, що виступає свого роду індикатором цього ринку.

Стабільність державних цінних паперів досягається за рахунок оптимізації насиченості або фінансового ринку. Цінних паперів, з одного боку, повинне бути досить для максимализациии надходжень від державних позик, а з іншого боку - не повинен мати місце їхній надлишок, що може привести до падіння курсової ціни.

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...