Меню сайта

Пенсійний фонд

3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використають працю найманих робітників, а також адвокати, їхні помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності й займаються діяльністю, пов'язаної з одержанням доходу.

4. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), і фізичні особи, які виконують роботи (послуги) відповідно до цивільно-правових договорів, у тому числі члени творчих союзів, творчі працівники, які не є членами творчих союзів і т.п.

Об'єктом оподатковування для платників першої й другої груп є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі. До цих витрат не ставляться витрати на оплату виконаних робіт (послуг) відповідно до гражданско-правоыми договорів на виплату доходів у вигляді дивидендів, відсотків і т.п., а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної зарплати для призначення пенсій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зокрема пенсійний збір не нараховується на такі види виплат:

· вихідна допомога у випадку припинення трудового договору;

· компенсації за невикористану відпустку;

· добові за відрядження в межах норм, установлених законодавством і виплат замість добових;

· заробітна плата за дні роботи без винагороди за роботу, що перераховується в бюджет або на благодійні цілі;

· суми відшкодування шкоди, нанесеного працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями;

· здоров'я, що пов'язане з виконанням трудових обов'язків;

· стипендії студентам, аспірантам і іншим особам, які вчаться з відривом від виробництва;

· державні стипендії видатним діячам науки, утворення й культури;

· державні премії в галузі науки й техніки, Державні іменні премії, які присуджуються НАН України й галузевих академій наук;

· інші виплати відповідно до законодавства.

Об'єктом оподатковування для платників збору третьої групи є сума оподатковуваного доходу, а для четвертої групи - сукупний оподатковуваний дохід, обчислені відповідно із закодательством.

Диференціація ставок збору на обов'язкове пенсійне страхування відповідно суб'єктам оподатковування наведена в додатку 12.

З метою забезпечення погашення заборгованості по виплаті пенсій, збільшення надходжень у Пенсійний фонд Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості по виплаті пенсій» від 31 серпня 1998 року й відповідно до Закону України «Про обов'язкове» Державному пенсійному страхуванні з вересня 1999 тимчасово, до повного погашення заборгованості по виплаті пенсій введений збір з окремих видів господарських операцій, а саме:

· з операцій купівлі - продажу валют;

· з продажу ювелірних виробів;

· з операцій відчуження легкових автомобілів;

· з операцій придбання нерухомого майна;

· з надання будь-яких послуг стільникового рухливого зв'язку;

· з вироблених або імпортованих в Україну тютюнових виробів.

Суб'єкти оподатковування й ставки збору в Пенсійний фонд України по цих видах господарських операцій наведені в додатку 12.

Напрямки використання Пенсійного фонду

Основними напрямками використання коштів Пенсійного фонду є:

· виплати пенсій;

а) за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам);

б) по інвалідності;

в) у випадку втрати годувальника;

г) за вислугу років;

д) соціальних і інших пенсій відповідно до законодавства;

· виплати допомоги по догляду за дитиною й щомісячної допомоги на кожну дитину по досягненню їм віку, установленого чинним законодавством;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...