Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод».

ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» засноване в 1998 році на базі дослідної станції. Воно розміщене на території м. Зінькова Полтавської області. ЗАТ спеціалізується на переробці та реалізації олійних культур високої репродукції, зокрема соняшникового насіння та соняшникової макухи. Суворе дотримання технологій переробки дає змогу отримувати високоякісну олію, що користується попитом по всій Україні та за її межами.

Продукція продається в Україні та йде на експорт.

Підприємство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківській установі ПРУ КБ «Приватбанк» в Полтавській області. Зареєстроване в полтавському обласному управлінні статистиці; Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00687267, організаційно-правова форма господарювання приватне підприємство, форма власності - приватна власність. Основні види діяльності: виробництво соняшникової олії та макухи.

Фінансові ресурси підприємства формують за рахунок: виручки від реалізації продукції, інших операції, амортизаційних відрахувань, за рахунок кредиторів, а також інших джерел. Чистий прибуток підприємства, утворений після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається в його розпорядженні. Більш детальний аналіз показників розміру підприємства можна отримати з нижче наведених таблиць.

Для того, щоб всебічно оцінити підвищення ефективності фінансової діяльності необхідно з'ясувати, як змінилися основні економічні показники господарської діяльності: обсяг реалізації і виробництва продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність і т.д. Підвищення ефективності фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства передбачає збільшення виробництва і підвищення якості продукції при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних витрат на одиницю продукції. Для того щоб покращити фінансову діяльність підприємства потрібно отримувати більш достатню кількість прибутку

Розміщення, розташування підприємства, організаційно-правова форма господарювання, склад та структура його виробничих підрозділів

ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» знаходиться в лісостеповій зоні України і розташоване в 80 км на північному сході від обласного центру Полтавської області. Розташування господарства характеризується слідуючими природнокліматичними умовами:

· середньорічна температура повітря 7,6° С;

· середньорічна кількість опадів 560 мм;

· максимальна висота сніжного покриву 18 см;

· максимальна висота промерзання ґрунту 90 см;

· пануючий напрямок вітрів:

Ø літом - північно-східний і північно-західний;

Ø зимою - північно-східний і східний.

В гідрологічному відношенні район характеризується відсутністю водонасищених горизонтів і являється бідним на підземні води.

Ґрунтові води залягають на глибині 6-8 см. Весною можливі підйоми ґрунтових вод на 1-1,5 м.

Із сучасних фізико-геологічних процесів тут спостерігається слабка ерозія схилів, зміщення лісовидних суглинків.

Табл. 1. Динаміка показників розміру підприємства

ЗАТ « Зіньківський комбікормовий завод»

Показники

Роки

2010р. до 2008р.

 

2008

2009

2010

%

1. Товарна продукція, тис. грн.

14233,9

18251

19197,6

134,9

2. Середня чисельність працівників, чол

143

137

153

107

3. Середньорічна вартість необоротних активів, тис. грн.

5488

5321

5148

93,8

4. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

5325

8383

19534

в 3,7 рази

5. Власний капітал, тис. грн.

5521

5887

6242

113,1

6.Чистий прибуток, тис. грн.

146

366

355

в 2,4 рази

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...