Меню сайта

Розрахункова частина

За несвоєчасне перерахування податку з реклами сплачується пеня в розмірі 120% дисконтної ставки НБУ, що діє на дату складання акта перевірки.

За несвоєчасну сплату податку з реклами чи заниження його сум платник сплачує суму, донараховану органами державної податкової служби, і штраф у розмірі 100% донарахованих сум.

За несвоєчасну сплату комунального податку встановлена пеня в розмірі 120% дисконтної ставки Національного банку України за кожний день прострочення, а на посадових осіб, винних у порушенні своєчасності сплати комунального податку, може бути накладений штраф від 5 до 10 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. При повторному порушенні своєчасності сплати комунального податку протягом року встановлений штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податковий контроль здійснюється, як правило, щомісяця в міру надання звітності і сплати комунального податку.

Разом зі звітністю інспектор встановлює чи обґрунтовано надані пільги з цього податку органами місцевого самоврядування. При перевірці правильності розрахунку чисельності працівників варто звернути увагу на працівників, що включаються і не включаються в середньоспискову чисельність працюючих.

Податковий інспектор відповідно до виписки банку перевіряє своєчасність і повноту сплати комунального податку і при наявності виявлених порушень фіксує їх в акті перевірки з одночасним нарахуванням пені і пропозицій з накладення штрафних санкцій.

Крім цього встановлюється правильність проведених розрахунків комунального податку, а також повнота відображеної суми фактично сплачених сум податку.

Важливим питанням при перевірці є правильність відображення сум комунального податку в складі валових витрат.

При заниженні сум збору за паркування автотранспорту стягується штраф у розмірі 100% (чи 200 % у випадку повторного порушення протягом року) донарахованої за результатами перевірки суми збору і у випадку несвоєчасного їх внесення чи непредставления в строк звітності 10% зборів, що мають бути сплачені.

Податковий контроль правильності розрахунку і своєчасності сплати збору за паркування автотранспорту до місцевих бюджетів здійснюється щокварталу на підставі наданої декларації.

Інспектор уточнює, чи мається дозвіл на паркування автотранспорту. Особлива увага приділяється повноті внесків у місцевий бюджет сум за паркування автотранспорту. З цією метою на місці паркування автотранспорту перевіряється наявність талонів на право паркування автотранспорту, правильність їх ведення і повнота оприбуткування отриманих коштів. Інспектор звіряє звіт про отриманий наявний виторг і збір за паркування автотранспорту з виданими талонами, а також відбитими сумами збору в бухгалтерському обліку.

Важливим питанням при перевірці є повнота і своєчасність відображення в звітності отриманого збору за паркування автотранспорту. При цьому значна увага приділяється відповідності даних декларації з фактично отриманою сумою збору за паркування автотранспорту. Вибірково під час перевірки інспектор здійснює перевірку фактичного відображення всіх місць стоянки, наявності талонів на право паркування і часу, на який вони виписані.

При перевірці декларації важливо встановити повноту і своєчасність сплати збору за паркування автотранспорту. При цьому звіряються відомості, які підтверджують перерахування (виписка банку, платіжні доручення і т.ін.), з даними, відбитими в декларації. При наявності розбіжностей здійснюється фіксація в акті перевірки з нарахуванням штрафних санкцій.

ІІІ. Скласти розрахунок фінансових санкцій

Фінансові санкції за податкові порушення відрізняються від адміністративних тим, що застосовуються не тільки до фізичних, а й до юридичних осіб, і реалізуються не тільки у вигляді штрафів, а й в інших формах стягнення всієї суми прихованого або заниженого платежу до бюджету у формі податку, нарахування пені за затримку внесення податку.

Перейти на сторінку: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Читайте більше

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...