Меню сайта

Впровадження системи діагностики фінансового стану Вінницької торгово-промислової палати

Рентабельність продажів організації в загальному показує непоганий результат, проте бачимо значне зниження у 2011 р., що зумовлене втратою прибутку внаслідок зміни законодавства. Даний показник становить у 2010 р. 8,2%, у 2011 - 3,28%, у 2012 - 10,95%. Тобто, на кожну гривню продажів доводиться відповідно 8, 3 і 11 копійок прибутку. Результативний показник не є великим. Проте це обумовлюється специфікою діяльності компанії. Так як обсяги реалізації невпинно зростають, фактичний показник прибутку знаходиться в залежності від обсягів продажів.

Наступним етапом оцінимо запас фінансової стійкості Вінницької ТПП. Для цього скористаємося формулою 3.3 [28, c. 440]:

(3.3)

де ЗФП - запас фінансової стійкості;

ВР - дохід від реалізації;

ПР - поріг рентабельності.

Підставимо дані фінансової звітності та визначимо запас фінансової стійкості для Вінницької ТПП за 2010-2012 рр.:

Запас фінансової стійкості для Вінницької ТПП складає протягом аналізованого періоду у 2010 р. - 2102,23 тис. грн., у 2011 р. - 2370,28 тис. грн., 1 2012 р. - 2635,9 тис. грн. Цей показник показує, як сильно організація може знизити величину виручки і залишитись поза зоною збитковості.

На підґрунті розрахунку запасу фінансової стійкості маємо можливість зробити наступні висновки.

Вінницька ТПП має в наявності запас фінансової стійкості, що дає змогу їй зберегти прибуток та уникнути збитків навіть у випадку зниження виручки. Дана організація, як і будь-який інший господарюючий суб'єкт прагне у власній діяльності максимально накопичити запас фінансової стійкості, так як це дає можливість організації рентабельно функціонувати і в умовах нестійкої економічної обстановки чи кризи. Значний запас фінансової стійкості є запорукою успіху будь-якого підприємства і Вінницька ТПП не виняток.

Керівництво будь-якої організації повинне регулярно проводити розрахунки порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості із метою отримання інформації про фінансовий стан організації. На базі аналізу даних показників приймаються управлінські рішення.

Оцінку запасу фінансової стійкості можливо провести використовуючи наступну формулу:

(3.4)

де Ф - показник оцінки запасу фінансової стійкості;

ВР - дохід від реалізації;

ПР - поріг рентабельності.

Обрахуємо показник оцінки запасу фінансової стійкості для Вінницької ТПП за 2010-2012 рр.:

Чим більше значення має цей показник, тим стійкіше становище організації. Він показує, на яку частину можливо знизити виручка, щоб організація залишилася рентабельною.

Ґрунтуючись на обрахованому показнику ми можемо зробити висновок, що Вінницька ТПП знаходитиметься в зоні рентабельності у випадку, коли зниження виручки організації не перевищить 59% відсотків. У сучасних умовах, вивчення й оцінка запасу фінансової стійкості є необхідною для реалізації цілей аналізу фінансово-господарської діяльності компанії й прийняття управлінських рішень.

Для зручності розгляду подамо наведені показники у табл. 3.1.

Аналізуючи дані табл. 3.1 ми бачимо нестабільну динаміку зміни показників оцінки запасу фінансової стійкості протягом аналізованого періоду. Поріг рентабельності стабільно зростає протягом останніх трьох років, що є цілком природних за рахунок зростання об’єму наданих послуг. Рентабельність по обороту показує значне зниження у 2011 р. за рахунок втрати прибутку через негативний вплив зовнішнього середовища. Запас фінансової міцності в абсолютному значенні щорічно зростає, проте у відносному щорічно знижується, це можна пояснити тим, що поріг рентабельності зростає вищими темпами ніж запас фінансової стійкості, що є явищем негативним, проте у випадку Вінницької ТПП, для хвилювання причин немає, оскільки навіть при найменшому значенні запас фінансової стійкості становить 59%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...