Меню сайта

Історія виникнення

Найбільш повно функції векселів характеризує А. Лемківський. Так, він виділив три найважливіші функції:

) функцію оформлення короткострокового кредиту;

) платіжно-облікову функцію;

) функцію контролю за станом господарсько-збутової діяльності учасників господарського життя.

Оскільки вексель складається і видається для оформлення розрахунків у товарних угодах, то провідною його функцією є оформлення короткострокового кредиту.

Як знаряддя кредиту вексель може використовуватися також для забезпечення переданих грошових сум, гарантування платежу за виконані роботи й надані послуги.

Вексель виконує функцію оформлення короткострокового кредиту тоді, коли постачальник зацікавлений у реалізації своєї продукції, але на момент укладення угоди покупець не володіє належною сумою коштів. Тому він у рахунок свого майбутнього платежу виписує вексель, сума якого з урахуванням строку платежу й відсотків за кредит, як правило, перевищує величину суми товарної угоди.

Таким чином, вексельні зобов'язання в більшості випадків знімають перешкоди на шляху забезпечення нормального безперервного виробничого процесу і збуту.

Отже, функція оформлення короткострокового кредиту є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє успішно долати недоліки товарного кредиту, а також небажання товаровиробників інколи надавати товарний кредит без належного та надійного документа, який би підтверджував зобов'язання покупця та гарантував би повернення коштів. Таким чином, як універсальний розрахунковий засіб вексель суттєво зменшує витрати часу на здійснення угод і водночас гарантує отримання кредитованих сум та, відповідно, дає боржникові відстрочку у платежі.

Другою функцією векселів є платіжно-облікова функція, але це більш економічне поняття. При функціонуванні векселя, як засобу платежу векселедержатель за наявності потреби може в будь-який час отримати грошові кошти, не чекаючи настання терміну платежу за векселем. З цією метою вексель можна вільно продати на вексельному ринку, закласти в заставу в комерційному банку, використати як платіжно-розрахунковий документ у комерційних угодах.

Векселі є найважливішим видом цінних паперів і різновидом кредитних грошей. І щоб їх питома вага в Україні зросла, потрібно радикально реформувати відносини власності і сформувати систему ефективних власників. Властивості векселя такі, що дозволяють через продаж боргових зобов'язань, особливо збиткових підприємств, прискорити санацію неефективних товаровиробників.

Комплекс юридичних складників векселя як цінного папера дає йому можливості більш суворо і швидко виконувати вексельні зобов'язання, ніж це здатний забезпечити будь-який інший суспільний інструмент, оскільки вексель вступає в оборот як свідчення функціонування реального капіталу.

Третя функція векселів полягає у здійсненні надійного контролю за виконанням зобов'язань. Завдяки цій функцій вексель усуває труднощі відтворювальних процесів у товаровиробників, їхні взаєморозрахунки стають прозорими й передбачуваними, а головне, робляться гарантованими й виваженими.

Однак у сучасних умовах яку б функцію на практиці не виконував вексель (знаряддя кредиту, засіб платежу, інструмент для інкасування боргу), взаємовідносини учасників вексельного обігу в будь-якому випадку мають характер вексельних правовідносин і регулюються не загальними нормами цивільного права, а особливого вексельного права. Вексельне право - це сукупність законодавчих і звичаєвих норм, що регулюють відносини між векселезобов'язаними особами.

Вексель є перспективним платіжно-розрахунковим інструментом, оскільки має досить спрощену форму передачі капіталу і тим самим здатний стимулювати зростання масштабів виробництва, капіталу та його купівельної сили. Завдяки функціонуванню векселя обмежується коло обертання грошей. Ці та інші переваги зробили вексель провідним засобом платежу в країнах з розвиненою ринковою економікою. Перевагою векселя є також те. що він скрізь має однакову вартість, на відміну від грошових знаків, які втрачають своє значення і вартість, перетинаючи державні кордони.

Отже, вексельному обігу належить виключна роль у нормальному суспільному відтворенні будь-якої економіки - перехідної чи ринкової. Саме тому всім учасникам господарського життя України, а також нашим законодавцям потрібно докласти максимум зусиль, щоб втілити це твердження в життя.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...