Меню сайта

Перспективи вдосконалення діяльності ДПС України в умовах проведення адміністративної реформи

Важливим кроком на шляху удосконалення податкової системи України стало реформування податку на доходи фізичних осіб, започатковане ухваленням у травні 2003 р. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". Розглянемо основні нововведення, запроваджені цим Законом.

1. Реалізовано ідею пропорційного податку на доходи фізичних осіб, що має справлятися за ставкою 15 % (до 1 січня 2007 р. - 13 %).

2. Розширено податкову базу за рахунок оподаткування процентів на заощадження громадян, вартості подарунків, успадкованого майна, частини доходів від операції з майном, коштів або майна, отриманих як хабар, доходів, отриманих платником податку від його роботодавця як додаткові блага, в тому числі у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих у безоплатне користування, вартості безоплатно отриманих майна, харчування, товарів, а також суми знижки з ціни товарів, що перевищує звичайну, вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу.

3. Переглянуто величину неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який, щоправда, отримав іншу назву - податкової соціальної пільги, але сутність його не змінилася. Податкова соціальна пільга, як і неоподатковуваний мінімум доходів громадян, становить величину, на яку зменшується місячний дохід платника при розрахунку оподатковуваного доходу. В науковій літературі така форма неоподатковуваного мінімуму отримала назву податкової знижки. В разі її застосування до доходів всіх платників говорять про стандартну податкову знижку. В Україні право на отримання соціальної пільги надається не всім платникам, а лише тим, місячний дохід яких, отриманий у формі заробітної плати, не перевищує суми максимального прожиткового рівня для працездатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Величина соціальної пільги визначена на рівні мінімальної місячної заробітної плати. При цьому передбачено її поетапне підвищення до такого рівня. Зокрема, у 2004 р. ця пільга має становити ЗО % від величини мінімальної місячної заробітної плати, у 2005 р. - 50, у 2006 р. - 80 і лише у 2007 р. - 100 % . Для окремих категорій платників соціальну пільгу встановлено на більш високому рівні - 150 % та 200 % від суми стандартної соціальної пільги.

4. Платникам податку надано право на податковий кредит за підсумками року. До складу податкового кредиту дозволено включати:

• частину суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним кредитом;

• суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 2 % , але є не більшим ніж 5 % від суми річного оподатковуваного доходу;

• суму коштів, сплачених за навчання платника податку або іншого члена його сім'ї першого ступеня спорідненості, але не більше суми, що дорівнює добутку суми місячного прожиткового рівня для працездатної особи, помноженої на 1,4 та кількість місяців навчання у звітному році;

• суму коштів, сплачених за медичні послуги та ліки для лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня спорідненості у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового медичного страхування;

• суму витрат на сплату страхових внесків (страхових премій) за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування такого платника податку або членів його сім'ї першого ступеня спорідненості;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...