Меню сайта

Техніко-економічна характеристика та аналіз фінансового стану ПП „Компанія Вітар” на основі системи показників

ПП «Компанія Вітар» є однією з фірм на ринку Львова та Львівської області, що займається дрібнооптовою та роздрібною торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами. Головний офіс компанії розташований за адресою м. Львів, проспект Валова, 34 (тел./факс (032) 297-0852, e-mail: office@vitar.com.ua <mailto:office@vitar.com.ua>.

ПП «Компанія Вітар» надає торговельні, транспортні послуги та інші послуги, передбачені статутом підприємства [Додаток Д].

Основними напрямами діяльності, які розвиває ПП «Компанія Вітар» є дрібногуртова та роздрібна торгівля, послуги перевезення.

Дане приватне підприємство засноване на приватній власності. Власником компанії є Секела Руслан Ярославович. Власник самостійно володіє, користується і розпоряджається об¢єктами власності на правах одноосібного власника підприємства. ПП «Компанія Вітар» зареєстрована в Державному реєстрі підприємств та організацій України реєстраційний № 24678968453624 06.04.1999р. ПП «Компанія Вітар» - самостійний субєкт господарювання, вважається юридичною особою і може здійснювати господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації. Підприємство на добровільних засадах входить до Торгово-промислової палати та має право вільного виходу з неї.

Для зміцнення зв¢язків ПП «Компанія Вітар» з компаніями, якими воно співпрацює, їх розвитку з органами державної і виконавчої влади, сільськими (фермерськими) господарствами, колективними та іншими підприємствами, компанія здійснює постійне удосконалення маркетингової стратегії, підтримання позитивного іміджу, а також забезпечує вчасне виконання своїх зобовязань як за договірними відносинами, перед споживачами та за податкоми зобовязаннями.

Основними цілями і завданням ПП «Компанія Вітар» є задоволення потреб своїх членів і обслугованого населення в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної активності, зростання добробуту і культурного рівня.

Для здійснення своїх основних цілей і завдань ПП «Компанія Вітар»:

а) організовує торговельне та транспортне обслуговування та надання населенню інших послуг, передбачених статутом компанії;

б) закуповує у оптових, сільських господарств сільськогосподарську продукцію, продукти харчування, непродовольчі товари для наступної реалізації;

в) захищає права і інтереси своїх працівників і обслугованого населення (споживачів) щодо забезпечення їх якісними товарами та послугами.

Прийом працівників на роботу проводиться за їх письмовою заявою на конкурсній основі. Оплата праці здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Вищим органом управління ПП «Компанія Вітар» є директор, який одночасно є одноосібним власником компанії, який правомочний розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності ПП «Компанія Вітар».

Власністю ПП «Компанія Вітар» є засоби виробництва, закуплена продукція, офісні приміщення та інше майно, що належить йому і необхідне для здійснення статутних завдань.

Власність ПП «Компанія Вітар» створюється за рахунок внесків його засновника, прибутків, одержаних від реалізації товарів, продукції, послуг і цінних паперів, а також іншої діяльності та надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Доходи компанії формуються за рахунок коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, продажу цінних паперів та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

Прибуток ПП «Компанія Вітар» після сплати платежів у бюджет, виходячи з потреби, спрямовується на розвиток господарської діяльності, соціальні заходи, премії, зарплату керівника компанії та інші внески.

Розподіл прибутку є виключним правом керівника компанії.

Власні кошти ПП «Компанія Вітар» поділяються на основний (статутний) та спеціальні фонди. Основний (статутний) фонд утворюється за рахунок відрахувань від розподілюваного прибутку, коштів спеціальних фондів, які використовуються на фінансування капітальних вкладів, різних безоплатних надходжень. Цей фонд є неподільним і не підлягає розподілу між членами ПП «Компанія Вітар». Спеціальні фонди утворюються за рахунок чистого прибутку та інших надходжень. Збитки від господарської діяльності по наслідках роботи за рік покриваються із коштів основного (статутного) фонду.

ПП «Компанія Вітар» має право:

а) відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні, вільно розпоряджатися коштами, що на них;

б) одержувати в установах банків, у підприємствах і організаціях позички з повною відповідальністю за одержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни;

в) користуватися кредитами Банків України, комерційним кредитом в іноземній валюті та погашати їх за рахунок валютних коштів, одержаних від реалізації продукції, що імпортується, або інших власних коштів;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...