Меню сайта

Техніко-економічна характеристика та аналіз фінансового стану ПП „Компанія Вітар” на основі системи показників

Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛп) розраховується як частка від розподілу оборотних коштів на короткострокові зобов'язання (2) й показує, чи досить у підприємства коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань. Відповідно до міжнародної практики, значення коефіцієнта ліквідності повинні перебувати в межах від одиниці до двох (іноді до трьох). Нижня границя обумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути досить, щонайменше, для погашення короткострокових зобов'язань, інакше компанія виявиться під погрозою банкрутства. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж у три рази також є небажаним, оскільки може свідчити про нераціональну структуру активів.

КЛп=Поточні активи/Поточні зобов’язання(2.2)

Показники рентабельності та ліквідності ПП «Компанія Вітар» за аналізований період складали(табл.2.2.):

Як бачимо з даних табл. 2.2. рівень рентабельності протягом аналізованого періоду незначно знижується - з 25,1 до 24,9% за три роки. Цей показник свідчить, що на підприємстві необхідно шукати резерви зростання доходу та поліпшення збутової діяльності. Так само за 3 роки знизився рівень рентабельності операційної діяльності. Якщо у 2006 році він значно зріс - на 5,1%, то у 2007 - знизився на 13,8%, порівняно із 2006, що свідчмть про зниження прибутковості операційної діяльності.

Якщо аналізувати ефективність використання основного та власного капіталу, можна констатувати, що вона доволі інтенсивно зростала, що засвідчує про стабілізацію фанасового стану компанії.Якщо аналізувати показники ліквідності, то варто зазначити, що як коефіцієнт поточної, так і коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 2005 до 2007 року на 3,8%, а поточної ліквідності - на 13,3%.

Таблиця 2.2

Показники рентабельності та ліквідності ПП «Компанія Вітар» за 2006-2008 рр., %

Ці показники засвідчують про те, що загалом діяльність підприємства була ефективною, однак у 2007 році темпи зростання значно знизилися. Основною причиною цього можна вважати недостатнє використання навних ресурсів, недосконалістю прогнозування діяльністю, а також соціально-екномічними змінами та економічною нестабільністю в Україні, а також початку у 2007 року сіітової фінансової кризи.

Також з метою забезпечення постійних обсягів збуту ПП «Компанія Вітар» формую відповідну маркетингову сратегію.

Для покращення фінансових показників компанією здійснено низку заходів, основними з яких мали промоційних характер.

З метою промоції пропонованого продукту , а також постійного підтримання іміджу на ринку, компанія є постійним учасником спеціалізованих виставок, інвестиційних форумів та ін. Також компанія є дійсним членом Львівської торгово-промислової палати.

Компанія пропонує своїм клієнтам величезну перелік продовольчих та незначний асортимент непродовольчих товарів

У межах власної програми розвитку ПП «Компанія Вітар» цього року веде постійний аналіз своєї діяльності, у тому числі і фінансових показників.

Компанія займається як короткостроковим, так і довгостроковим плануванням своєї діяльності. У стратегічних довгострокових планах компанії - завоювати якомогу більшу частку ринку, розширити та диверсифікувати свою діяльність. Але для реалізацій цього проекту необхідно провести низку досліджень ринку та розробити комплекс маркетингу, оскільки таке розширення діяльності вимагає додаткових капіталовкладень. А за умов сучасної фінансової кризи вимагає обгрунтованого підходу до використання будь-яких видів ресурсів, зокрема і фінансових.

Також наявна динаміка показників рентабельності та ліквітності засвідчує, що резерви прибутковості підприємства використані у не повній мірі.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...