Меню сайта

Планування й виконання дохідної частини Державного бюджету в механізмі бюджетного регулювання економіки

**Значення подано за січень - грудень 2007 р

Характеризуючи рисунок 2.1, перше, що кидається в очі - це значні розбіжності між плановими й фактичними показниками. З графіка простежується тенденція про постійне перевищення фактичних показників над плановими в середньому на 20 млрд. грн. Найголовніше, що ця різниця не зменшується протягом обраного періоду, це свідчить про відсутність кроків по виправленню ситуації. Втім слід зазначити про позитивну тенденцію, а саме - про перевиконання планів, тобто доходів надходить більше ніж планується.

Для з’ясування причин значних розбіжностей між плановими і фактичними показниками слід з’ясувати, які помилки і упущення виникають при плануванні і виконанні. На стадії планування можна виокремити наступні чинники необґрунтованості планів (згідно етапної класифікації на цій стадії [див. 14]): 1) відсутність гармонійного поєднання стратегічних і тактичних цілей розвитку економіки, адже за останні роки в державі не було розроблено ні однієї чіткої стратегії розвитку хоча б на п’ять років; 2) недосконалість прогнозування макроекономічних розрахунків зведеного бюджету на наступний рік; 3) необґрунтоване цільове програмування спричинене відносно недавнім введенням програмно-цільового методу бюджетування, недосконалість законодавчої бази, завеликий обсяг бюджетних програм; 4) стрімкий ріст цін на енергетичні ресурси й продукти харчування світового господарства, який з великими труднощами піддається прогнозуванню, а в Україні практично не враховується; 5) недостатній рівень доопрацювання, узгодження, збалансування проекту бюджету на відповідному етапі; 6) наявність явища політичної доцільності при плануванні доходів Держбюджету; 7) значний рівень лобіювання інтересів фінансово - промислових груп у Верховній Раді при затвердженні бюджету; 8) прийняття проекту бюджету в останній момент перед початком нового бюджетного року, а й інколи після початку, що не сприяє якості планування, а також вдосконаленню проекту бюджету. На стадії виконання можна виділити наступні недоліки: 1) неефективність використання бюджетних коштів; 2) відсутність визначеності показників використання бюджетних коштів; 3) відсутність розроблених методів чіткої регламентації результативності програм; 4) наявність корупційних схем при розподілі державних коштів; 5) недостатній контроль при виконанні дохідної частини бюджету.

Підсумовуючи даний підпункт, слід зазначити, що планування й виконання дохідної частини Держбюджету має одне з ключових значень для розвитку економіки держави, адже планування доходів є початковим етапом бюджетного процесу, на якому зазначаються обсяги фінансових ресурсів держави, здійснюється передбачення податкових зобов’язань платників податків, регулюються фінансові можливості держави у плановому році. На стадії виконання доходів Держбюджету проводиться порівняльний аналіз між плановими і фактичними обсягами доходів, перевіряється ефективність використання бюджетних коштів.

Планування й виконання видаткової частини Державного бюджету у механізмі бюджетного регулювання економіки

Видатки Державного бюджету - це економічні відносини, які виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави. Згідно Бюджетного кодексу видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією державних програм.

Перелік видатків, що здійснюються з Держбюджету зазначено у ст. 87 Бюджетного кодексу (всього їх 21). Планування бюджетних видатків пов’язане насамперед з необхідністю забезпечення пропорційного розвитку економіки держави. На відміну від планування доходів планування видатків не має імовірнісного характеру. На даному етапі розвитку України постає надзвичайна гостра проблема зменшення видаткової частини бюджету, адже в останні роки Держбюджет України є дефіцитним через постійне зростання видаткової частини. Доведемо це на статистичному прикладі, взявши структуру Зведеного бюджету за 2003-2007 рр.

Таблиця 2.1. Бюджетний дефіцит України у 2003 - 2007 рр. (за даними Державного Казначейства України), млрд. грн

Рік

Доходи

Видатки

Дефіцит, %

2003

55,1

56,1

2

2004

70,3

80,5

10

2005

72,6

78,3

8

2006

133,5

137,1

3

2007**

165,9

174,3

5

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...