Меню сайта

Споживчий кредит

Сумма відсотків розраховується за формулою:

Сума відсотків = Сума боргу * % ставку * кількість днів користування

365 * 100

 

Погашення кредиту здійснюється із власних коштів позичальника готівкою, переказами через підприємство зв’язку, або перерахуванням сум із заробітної плати, стипендії, пенсії на підставі доручення позичальника бухгалтерії за місцем праці, відділу соціального захисту населення.

Погашення довгострокового кредиту і сплата відсотків по ньому здійснюється з наступного після отримання кредиту місяця і в подальшому здійснюється щомісячно або першого місяця кварталу платежами. Строк погашення кредитів, які надані на будівництво індивідуального житлового будинку для постійного місця проживання, а також кредити фермерським господарствам може розпочинатися після закінчення строків освоєння кредиту. Відсотки за користування кредитом погашаються, виходячи із фактичної суми відсотків за час користування кредитом.

Конфліктні випадки при наданні кредитів населенню вирішуються через суд, куди може звернутись, як позичальник, так і кредитор при виникненні спірних випадків. До числа останніх можна віднести неможливість банку по різним причинам реалізувати заставу по кредиту для погашення заборгованості клієнта (різке знецінення цінних паперів, які були прийняті банком в забезпечення кредиту, загибель майна позичальника у випадку стихійного лиха і т.д.), шахрайство зі сторони позичальника, вибуття останнього з місця постійного проживання у невідомому напрямку, смерть позичальника і переведення його боргу на рідних померлого і т. п.

При неможливості погашення позики безпосередньо позичальником і поручителем виникає ситуація, коли таку позику потрібно погашати банку. Для таких потреб в установах банків утворюються спеціальні страхові фонди на покриття кредитних ризиків. Чим більш ризиковану політику проводить банк, тим більший страховий резерв повинен він мати, використав для цього кошти з прибутку.

ВИСНОВОК

Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, внаслідок розвитку процесів обміну товарами.

Особливості кредиту, що відрізняють його від інших економічних категорій:

· При наданні кредиту позичильник лише реалізує право тимчасового користування наданими коштами чи цінностями (об’єкт кредиту залишається у власності кредитора);

· суб’єкти кредиту можуть почергово виступати як у ролі кредитора, так і в ролі позичальника;

· позичальник зобов’язаний пред’явити кредитору екномічні та юридичні гарантії повернення боргу;

· повернення кредиту здійснюється позичальником, а у винятковиз випадках- третьою особою-гарантом, якщо позичальник неспроможній сам це зробити;

· конкретний термін повернення кредиту залежить від двох обставин: від кругообігу котшів у позичальника *на який термін йому необхідні кошти і коли він зможе погасити позику) та від можливостей кредитора щодо терміну, на який він може надати кредит;

· характерною рисою кредиту є оплата процентів за користування ним.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...