Меню сайта

Визначення потреби в кредитних ресурсах підприємства

Визначення потреби в кредитних ресурсах здійснюється наступним шляхом:

1. Розраховується сума необхідних фінансових ресурсів.

2. Визначення частки яка буде профінансована за рахунок власних коштів.

3. Визначення обсягу який буде покрито за рахунок кредиту ( шляхом віднімання від необхідних коштів суми наявних власних ).

Виходячи зі світового та вітчизняного досвіду можна визначити , що фінансові ресурси можуть бути спрямовані на збільшення оборотних коштів ( поточні фінансові потреби ) та на інвестиції в основний капітал ( довгострокові фінансові вкладення) .

Функція оборотних коштів - здійснення платежів , розрахунків за поставлені товари , виконані роботи , готову продукцію. Вони постійно обслуговують всі стадії переміщення виробничих фондів і фондів обігу. Такім чином, оборотні кошти не “витрачаються “ , а лише послідовно переходять від однієї стадії обороту до іншої , кожен раз повертаючись до своєї вихідної грошової форми. Іноді, поняття “оборотні кошти” ототожнюють з “грошовими коштами”. Це не зовсім вірно. Оборотні кошти - це грошовий вираз авансованої вартості продукції . Для фінансового планування звіту та контролю за правильністю використання оборотних коштів прийнято укрупнене їх групування відповідно до балансових статей.

Поточні фінансові потреби ( ОБОРОТНІ КОШТИ ) можна визначити наступним чином :

1. Різниця між поточними активами ( без грошових коштів) і кредиторською заборгованістю.

2. Різниця між коштами іммобілізованими в запасах сировини готової продукції, а також дебіторської заборгованості і сумою кредиторської заборгованості.

3. Частина оборотних активів що не покрита власними коштами, довгостроковими кредитами та кредиторською заборгованістю.

4. Нестача власних оборотних коштів.

5. Потреба в короткостроковому кредиті.

6. Поточні фінансові потреби = запаси сировини та готової продукції + дебіторська заборгованість - кредиторська заборгованість.

На поточні фінансові потреби здійснюють вплив :

1. Тривалість експлуатаційного та збутового циклів ( чим скоріше сировина перетворюється в готову продукцію , а готова продукція в гроші , тим менше іммобілізація грошових коштів в залишках сировини та готової продукції.

2. Темпи зростання виробництва ( оскільки поточні фінансові потреби витікають з величини обороту так їх величина змінюється паралельно величині обороту; великий обсяг випуску потребує великих коштів на сировину матеріали енергоносії та ін. Крім того, в умовах інфляції, підприємства надають перевагу створенню солідних запасів сировини, щоб не переплачувати за нього після чергового піднесення цін.).

3. Сезонність виробництва і реалізації готової продукції, а також забезпеченість сировиною і матеріалами. Розбіжність у строках надходжень та платежів може привести підприємство до відсутності коштів для здійснення розрахунків по виконанню своїх зобов’язань - так званої технічної неплатоспроможності ( розрив ліквідності ).

4. Стан кон’юнктури ( при високо конкурентному ринку найнебезпечнішою є ситуація, коли продавець залишається без товару і не може задовольнити потребу покупця. Щоб випередити конкурентів, необхідно підтримувати запаси готової продукції на розумному рівні . Загальновідомо, що нарощування оборотів призводить до зростання дебіторської заборгованості підприємства бо конкуренція змушує продавця пропонувати покупцю все більш вигідні умови комерційного кредиту.

Як правило, більшість фірм в нашій країні для розрахунку суми кредиту, який необхідний для поповнення оборотних коштів складають техніко-економічне обгрунтування проекту. Цей документ є обов’язковим для подання в банк при отриманні короткотермінового кредиту на поповнення оборотних коштів. Фактично він може складається з таких частин :

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...