Меню сайта

Визначення потреби в кредитних ресурсах підприємства

1. Калькуляція собівартості продукції.

2. Джерела фінансування витрат.

3. Схема повернення залучених коштів.

Особливих проблем у розрахунку поточних фінансових потреб не виникає . Це пов’язано з тим, що планування здійснюється на період в декілька місяців шляхом переносу аналогічних даних минулих періодів враховуючи прогнозований рівень інфляції. Визначення потреби у залучені кредитних ресурсах здійснюється шляхом віднімання від суми поточних фінансових потреб, суми наявних коштів та суми, яка може бути додатково залучена через випуск цінних паперів. Треба зазначити, що останнім часом все більша кількість підприємств при розрахунку потреби в оборотних коштах надає перевагу складанню Фінансового плану замість техніко-економічного обгрунтування.

Наступним об’єктом вкладання коштів на підприємстві є довгострокові інвестиції. При розрахунку потреби у кредитних ресурсах для цих цілей існують певні особливості, вони пов’язані з тим що :

1. Для реалізації необхідні значні ресурси.

2. Термін реалізації проектів даного типу , як правило є відносно великим ( від 1 року і більше ) - це породжує збільшення кількості факторів, що формують різноманітні ризики та силу їх впливу.

3. Існує значний розрив між вкладанням капіталу та отриманням прибутку, що приводить до різниці у вартості грошей, які вкладені і які отримані у вигляді прибутку.

4. В більшості випадків, для реалізації проекту необхідна велика номенклатура ресурсів, що ускладнює керівництво.

Розрахунок необхідних фінансових ресурсів для забезпечення довгострокового фінансування здійснюється в бізнес-плані підприємства у розділі Фінансовий план.

Даний розділ має наступну структуру :

1. Нормативи для фінансово економічних розрахунків.

2. Витрати на персонал.

3. Прямі витрати на виробництво продукції.

4. Постійні витрати на виробництво продукції.

5. Калькуляція собівартості продукції.

6. Кошторис витрат на проект.

7. Звіт про прибутки та збитки.

8. Потік реальних грошей ( потік готівки).

9. Прогнозний баланс.

10. Джерела фінансування і виплат.

Розглянемо фінансовий план більш детально .

1. Нормативи для фінансово економічних розрахунків.

Для всіх статей фінансово-економічні розрахунки провадяться на перший рік з періодом в 1 місяць , в наступний рік з періодом в 1 квартал , а потім по роках.

1.1 Валюта проекту - основна та додаткова .

У цьому пункті вказується прогнозований рівень росту падіння курсу валюти по роках проекту . Основою для прогнозу може бути використання методів регресного аналізу даних по коливанню курсів валют за останні роки, а також експертні оцінки розобників проекту. . Дуже зручними для регресного аналізу є фінансові та статистичні функції табличного процесора Excel – 97 фірми Microsoft.

Податки.

Рекомендується указати проведення розрахунків по наступних статтях , що оподатковуються : прибуток ( балансовий , валовий) , активи ( земля, споруди, обладнання), оборот, експорт, запаси, зарплата, додана вартість.

1.3 Інфляція .

Темпи інфляції, зараз, є неоднорідними і тому бажано розраховувати їх окремо для різних об’єктів :

Збут ( зміна цін на продукцію та послуги ).

Прямі витрати ( зміна вартості сировини , матеріалів і комплектуючих виробів ).

Загальні витрати ( зміна рівня витрат на оплату постійних витрат ).

Заробітна плата ( зміна рівня оплати праці ).

Нерухомість ( зміна вартості основних фондів підприємства ).

Енергоносії ( зміна вартості електроенергії палива та ін. ).

При розрахунку інфляції за базу рекомендується приймати останні 0.5 року.

Витрати на персонал.

До цієї статі відносяться витрати на:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...