Меню сайта

Лізингова угода та її основні параметри

- постачальники об'єктів угоди - виробничі (промислові) і торгові компанії.

Непрямими учасниками лізингової угоди є комерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця і виступають гарантами угод, страхові компанії, брокерські та інші посередницькі фірми.

«Лізинговими» називають усі фірми, що здійснюють орендні від-носіння незалежно від виду оренди (короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій). За характером своєї діяльності вони поділяються на вузькоспеціалізовані й універсальні [3].

Вузькоспеціалізовані компанії зазвичай мають справу з одним видом товару (легкові автомобілі, контейнери) чи з товарами однієї групи стандартних видів (будівельне обладнання, обладнання для текстильних підприємств). Ці фірми, як правило, мають власним парком машин або запасом устаткування і надають їх споживачеві (орендарю) на першу вимогу клієнта. Лізингові компанії в основному самі здійснюють технічне обслуговування і стежать за підтримкою його в нормальному експлуатаційному стані.

Універсальні лізингові фірми передають в оренду різноманітні види машин і устаткування. Вони надають орендарю право вибору постачальника необхідного йому устаткування, розміщення замовлення і приймання об'єкта угоди. технічне обслуговування та ремонт предмета оренди здійснює або постачальник, або сам лізингоотримувач. Лізингодавець, таким чином, виконує фактично функцію установи, організуючого фінансування угоди.

Лізингові фірми в рідкісних випадках вважаються незалежними, тобто не мають родинних зв'язків з іншими компаніями. У більшості вони виступають як філії або дочірні компанії промислових та торговельних фірм, банків та страхових товариств.

Впровадження банків на ринок лізингових послуг пояснюється, по-перше, тим, що лізинг є капіталомістким видом бізнесу, а банки - основні держателі грошових ресурсів. По-друге, лізингові послуги за своєю економічною природою тісно пов'язані з банківським кредитуванням і є своєрідною альтернативою останньому. Конкуренція на фінансовому ринку штовхає банки до розширення цих операцій. При цьому банки контролюють і незалежні лізингові фірми, надаючи їм кредити. Кредитуючи лізингові товариства, вони опосередковано фінансують лізингоодержувачів У формі товарного кредиту.

Строк лізингу (період лізу). Під періодом лізу розуміється термін дії лізингового договору. Оскільки лізинг є особливою формою довгострокової оренди, то висока вартість і тривалий термін служби об'єктів угоди визначають тимчасові рамки періоду лізу. При встановленні терміну лізингового договору лізингодавець і лізингоодержувач враховують наступні моменти:

- термін служби устаткування, обумовлений його техніко-економічними даними. Термін лізингового контракту не може перевищувати строку можливої експлуатації обладнання з урахуванням умов експлуатації об'єкта орендарем. Строк договору може обмежуватися законодавчо.

- період амортизації обладнання встановлюється урядовими органами. При фінансовому лізингу термін договору зазвичай збігається з періодом амортизації;

- цикл появи більш продуктивного чи дешевого аналога угоди. Брати до уваги цей фактор особливо важливо в галузях, що здійснюють оновлення продукції, що випускається в короткі терміни;

- динаміку інфляційних процесів. Для лізингодавця невигідно укладати договір при швидкозростаючою інфляції на тривалий термін з фіксованими орендними платежами і навпаки, при тенденції цін до зниження лізингодавець прагне до більш тривалого терміну угоди;

- кон'юнктуру ринку позикових капіталів і тенденції його розвитку. Оскільки лізингові компанії широко користуються банківським кредитом, то рівень процентних ставок за довгостроковими кредитами, що є основою лізингового відсотка, надає безпосередній вплив на тривалість лізингової угоди.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...