Меню сайта

Податковий облік ПДВ та відображення у фінансовій і податковій звітності

Створення Податкової декларації з податку на додану вартість у програмі 1с:Підприємство починається з формування "Реєстру виданих та отриманих податкових накладних"(Додаток). Для формування даного реєстру обирають пункт меню "Отчеты", "Регламентированая отчетность", "Реестр налоговых накладных" обирається період і формується реєстр.

Наступним кроком є формування Додатку 5 "Розшифровка податкового зобов’язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів", потім формується сама декларація та додатки до неї, КП ШЕУ Оболонського району, крім Додатку 5 подає, ще Додатки 1, 2, 3 та 6. (Додаток)

Звітним періодом з ПДВ в КП ШЕУ Оболонського району є місяць.

Податкову декларацію з податку на додану вартість підприємство подає незалежно від того, виникло в звітному періоді у нього податкове зобов’язання чи ні, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Після підготовки підприємством КП ШЕУ Оболонського району податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються електронні цифрові підписи (далі ЕЦП) посадових осіб підприємства у такому порядку: першим ЕЦП головного бухгалтера, другим ЕЦП керівника, третім ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки підприємства.

Після накладення ЕЦП підприємство здійснює шифрування податкового документа в електронному вигляді та направляє його до органів Державної податкової служби (далі ДПС) через телекомунікаційні канали зв’язку. Другий примірник податкового документа в електронному вигляді та на паперових носіях зберігається на підприємстві.

Після одержання від підприємства податкового документа в електронному вигляді органи ДПС проводять його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату. Після чого на підприємство надсилаєються квитанції.

Перша квитанція є підтвердженням передачі підприємством податкових документів в електронному вигляді до органу ДПС. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва, з якої було надіслано податкову звітність. Якщо на електронну адресу підприємства не надходить перша квитанція, або надходить з зауваженням, то податковий документ вважається неодержаним.

Підтвердженням прийняття податкових документів від КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва до бази даних ДПС для підприємства є друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі.

В ній зазначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність його затвердженому формату електронного документа, результати перевірок ЕЦП, інформація про підприємство, дата і час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова звітність, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування й надсилання підприємству.

Якщо надіслані податкові документи сформовано підприємством з помилкою, то КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва отримує другу квитанцію в електронному вигляді в текстовому форматі про неприйняття податкових документів із зазначенням причин.

Що стосується термінів подання податкових документів в електронному вигляді, то вони можуть бути надіслані до органів ДПС в будь-який зручний для підприємства час, за звітні періоди у терміни, визначені законодавством для відповідних податкових документів у паперовій формі.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...