Меню сайта

Місце системи державного фінансового моніторингу в загальній системі державних органів фінансового нагляду та контролю

•відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

•переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон;

•обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;

•проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях;

•придбання особою цінних паперів за готівку;

•виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;

•виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі;

•розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбарді.

По всім вищезгаданим пунктам та вимогам Україна повторює досвід розвинутих країн, в чому можна переконатися, зайшовши, наприклад, на сайт Служби митних зборів та податків ЇЇ Величності [4]. Але, враховуючи місцеві реалії, особливості менталітету та практики ,яка складається в фінансовому секторі України, Держфінмоніторинг розробив правила які поглиблюють ефективність загальносвітових вимог до фінансового моніторингу, а саме:

Внутрішній фінансовий моніторинг

- діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу з виявлення відповідно до цього Закону фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

, якщо вона має одну або більше із зазначених ознак:

) заплутаний або незвичний характер фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, зокрема:

)невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи, зокрема:

)виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу, передбачених цим Законом,

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, коли в суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів

Як уже зазначалося, система Державного фінансового моніторингу складається з

Центральних органів виконавчої влади та Національного банку України, й спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - Державної служби фінансового моніторингу України, яке посідає особливе місце в цій системі, виконуючи наступні функції :

1.

Аналітичну:

1 досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму;

2 проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;

3 сприяє виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів; забезпечує ведення обліку фінансових операцій, які мають ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу, в встановленому законодавством порядку -

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...