Меню сайта

Місце системи державного фінансового моніторингу в загальній системі державних органів фінансового нагляду та контролю

•відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

•переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон;

•обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;

•проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях;

•придбання особою цінних паперів за готівку;

•виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;

•виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі;

•розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбарді.

По всім вищезгаданим пунктам та вимогам Україна повторює досвід розвинутих країн, в чому можна переконатися, зайшовши, наприклад, на сайт Служби митних зборів та податків ЇЇ Величності [4]. Але, враховуючи місцеві реалії, особливості менталітету та практики ,яка складається в фінансовому секторі України, Держфінмоніторинг розробив правила які поглиблюють ефективність загальносвітових вимог до фінансового моніторингу, а саме:

Внутрішній фінансовий моніторинг

- діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу з виявлення відповідно до цього Закону фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

, якщо вона має одну або більше із зазначених ознак:

) заплутаний або незвичний характер фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, зокрема:

)невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи, зокрема:

)виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу, передбачених цим Законом,

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, коли в суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів

Як уже зазначалося, система Державного фінансового моніторингу складається з

Центральних органів виконавчої влади та Національного банку України, й спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - Державної служби фінансового моніторингу України, яке посідає особливе місце в цій системі, виконуючи наступні функції :

1.

Аналітичну:

1 досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму;

2 проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;

3 сприяє виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів; забезпечує ведення обліку фінансових операцій, які мають ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу, в встановленому законодавством порядку -

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...