Меню сайта

Загальна характеристика заощаджень домогосподарств в Україні

Порівняння витрат та заощаджень населення України в абсолютному вираженні представлено на рисунку 2.4.

З нього можна побачити, що витрати збільшились з 168015 млн. грн. в 2002 році до 1137080 млн. грн. в 2011 р., тобто на 969065 млн. грн. або майже в 7 разів.

Рисунок 2.4 - Витрати та заощадження населення України в абсолютному вираженні в 2002-2011 рр. Примітка. Складено за даними [29]

Можна також побачити, що витрати та заощадження зростають майже рівномірно, найбільш помітно значне підвищення витрат в 2008 року, що пов’язано із загальним збільшенням доходу в цьому році більше ніж в інші роки.

Кожна країна намагається підвищувати рівень заощаджень населення, щоб збільшувати обсяг інвестицій в національну економіку. Для визначення розподілу витрат та заощаджень в структурі доходів населення розглянемо рисунок 2.5. За цим рисунком можна побачити, що більшу частину доходів населення України витрачає - близько 90%, що пов’язано з значними витратами на придбання товарів та послуг (82%), в той час як в розвинених країнах вони, як правило, не перевищують 25-30 %.

Розглянемо рисунок 2.5.

Рисунок 2.5 - Структура доходів населення України в 2002-2011 рр. Примітка. Складено за даними [29]

Динаміка заощаджень, що складаються з фінансових та не фінансових активів України в період 2002-2011 рр. представлена на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 - Динаміка заощаджень населення України в 2002-2011 рр. Примітка. Складено за даними [29]

Як можна побачити з рисунку більшу частину заощаджень населення України за весь період складають фінансові активи, що є позитивною тенденцією. Лише в 2008 році нагромадження нефінансових активів перевищувало приріст фінансових активів на 7019 млн. грн., що було спричинено кризовими явищами в економіці, скрутним становищем банківської системи та загальною недовірою населення на цих підставах до фінансових інститутів.

Саме дослідження мотивів розподілу домогосподарствами заощаджень на фінансові та нефінансові активи одним з головних предметів даної роботи.

Українці заощаджують в основних видах активів, що складаються з готівки у гривні й валюті та депозитів. Також існують другорядні, які використовуються значно менше: нерухомість, земля, цінні папери, банківські метали. Динаміка заощаджень в основних активах представлена в таблиці Б.1. Було проаналізовано основні компоненти заощаджень домогосподарств та виділено такі тенденції.

По-перше, унаслідок кризи обсяги заощаджень у готівці та депозитах зменшилися з 22% до ВВП у 2007 році до 10,9% в 2011 році. Через те, що ці активи є найліквіднішими можна зробити висновок, що заощадження в інших мали знизитися ще вищими темпами.

По-друге, навіть серед найліквідніших активів домогосподарства обирають готівку, адже якщо пікового 2007 року їхні заощадження у вигляді депозитів становили 8,0% ВВП, то 2011-го - лише 3,0%. Це свідчить про те, що населення зневірилося і в банках, і в можливості уряду їх підтримати в разі виникнення тимчасових труднощів.

По-третє, з-поміж двох видів готівки українці почали дедалі частіше обирати іноземну валюту: якщо 2007-го співвідношення готівкових заощаджень було 9,4% на 4,6% ВВП на її користь, то 2011-го - 7,2% на 0,7% ВВП. Це свідчить про недовіру до гривні та до можливостей органів центральної влади підтримувати її стабільність [37].

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...