Меню сайта

Організація та методологічні основи контрольної роботи Державної Контрольно-ревізійної служби України

забезпечити постійний моніторинг та аналіз законодавства з питань фінансового контролю, за результатами якого запровадити своєчасну підготовку та подання в установленому порядку пропозицій для розв’язання проблемних питань;

домогтися прийняття Верховною Радою України закону "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”;

забезпечити вдосконалення механізму планування контрольної роботи;

забезпечити розробку та затвердження стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна у сфері взаємодії органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами, з інших питань контрольно-ревізійної роботи, які мають бути врегульовані;

забезпечити розробку порядків (механізмів) взаємодії (координації) з іншими фінансовими і контролюючими органами та підрозділами за тими напрямами контрольно-ревізійної роботи, за якими така взаємодія не врегульована або потребує змін і доповнень, та ініціювати їх погодження і затвердження в установленому порядку.

. Загалом, шляхами до підвищення ефективності фінансового контролю бачимо:

чітку координацію в часі діяльності КРУ роботою Кабінету Міністрів України, спрямованою на аналіз і переоцінку окремих сфер і питань соціальної та економічної діяльності в системі державного управління.

дієву взаємодію органів ДКРС з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами.

впровадження у практичну роботу, нарівні з ревізіями та перевірками, аудиту фінансово - господарської діяльності бюджетних установ та аудиту ефективності виконання державних програм з метою оцінки повноти досягнення поставлених цілей.

широке застосування профілактичних заходів для попередження грубих фінансових порушень.

регулярне інформування Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про стан досліджених фінансово - економічних процесів, характеристику чинників, які призводять до порушень фінансової дисципліни та неефективного управління фінансовими та матеріальними ресурсами держави, а також пропозиції щодо подолання цих негативних явищ.

проведення постійного моніторингу стану прийняття дієвих управлінських рішень за результатами контрольних заходів.

належне регулювання внутрішнього фінансового контролю в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади через координацію роботи їх контрольно-ревізійних підрозділів, моніторинг результатів цієї роботи та контроль за функціонуванням зазначених підрозділів.

. Одним із важливих принципів діяльності ДКРС є гласність. Остання позитивно впливатиме на ефективність роботи державної контрольно-ревізійної служби. Дотримання цього принципу має важливе виховне значення. Оприлюднення фактів зволікань, бюрократизму, незаконного чи неефективного використання фінансових ресурсів, з одного боку, сприяє вихованню правопорушників шляхом впливу на них громадської думки, а з іншого боку, гласність відіграє важливу превентивну роль, тобто попереджає про те, що в майбутньому до винних осіб будуть застосовані відповідні санкції.

Критерієм прозорості контрольно-ревізійної роботи є досягнення ДКРС таких параметрів:

зрозумілість цілей, які переслідує державна контрольно-ревізійна служба, як для посадових осіб центральних органів влади, підприємств, установ і організацій, так і пересічних громадян держави;

забезпечення в ході контролю прав і свобод громадян та інших суб’єктів адміністративного права;

відкритість процесу планування основних напрямків контрольно-ревізійної роботи, проведення ревізійних матеріалів;

доступ спеціалістів, наукових працівників до ревізійних матеріалів попередніх років, по яких завершився 10 - річний термін зберігання в архівах органів ДКРС.

Важливим в цьому напрямку є створення прес - служби ГоловКРУ України. Однією з дієвих складових цієї системи є вихід у світ інформаційно-аналітичного, науково - практичного журналу державної контрольно-ревізійної служби "Фінансовий контроль”.

. З метою вдосконалення інформаційних, організаційних та інших передумов для належної реалізації покладених на органи ДКРС завдань необхідно забезпечити:

створення і впровадження єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів ДКРС, яка б забезпечила ефективне використання всіх інформаційних ресурсів служби та інтеграцію з інформаційними ресурсами інших органів державної влади.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...