Меню сайта

Фінансові ресурси підприємства, їх склад, структура та аналіз

У структурі пасиву балансу СТОВ «Старокотельнянське» найбільша питома вага припадає на власний капітал 79,1%, 73,1% та 61,2% відповідно у 2009, 2010 та 2011 роках. Тоді як поточні зобов’язання складають лише 6,3%, 15,7% та 24,6% відповідно. А довгострокові зобов’язання складають 13,3%, 9,7% та 10,6% від загальної вартості майна підприємства.

У 2011 році найбільшого збільшення зазнали короткострокові кредити банку які збільшилися у сотні разів.

Нерозподілений прибуток у 2011 році збільшився на 28749 тис. грн. або 180,8%. Забезпечення виплат персоналу збільшилося на 4370 тис. грн. або 513,7%. Поточна заборгованість за зобов’язаннями збільшилась на 24652 тис. грн. або 2711%.

При цьому в структурі пасиву балансу відбулися зменшення таких пасивів як інший додатковий капітал та розрахунки зі страхування, які зменшилися у 2011 році порівняно з 2009 роком на 2892 та 92 тис. грн. ( або 7,8% та 29,6%) відповідно.

Але загалом можна сказати про позитивні зміну у структурі майна СТОВ «Старокотельнянське».про що свідчить збільшення валюти Балансу підприємства на 69310 тис. грн. або 174,7%.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...