Меню сайта

Роль та місце Пенсійного фонду в фінансовій системі України

¹Таблицю №1.2.1 складено за матеріалами статистичних збірників Держкомстату України.

Як засвідчують останні дані (табл. №1.2.1.) питома вага державних витрат на соціальне забезпечення за 2010 рік складає 18,9% від загальних витрат або ж 3,4% від ВВП. Вищенаведені цифри засвідчують про позитивну динаміку щодо соціального захисту населення в нашій країні. Разом з тим існуюча система державних витрат не в повній мірі забезпечує потреби тієї частини населення, яка отримує низьку заробітну плату та мінімальну пенсію за віком.

Впродовж останніх років, в Україні мінімальна заробітна плата, а також мінімальна пенсія за віком були нижчими за прожитковий мінімум. Лише в 2010 році мінімальна заробітна плата, яка коливалась в межах від 601 до 750 грн. в місяць, практично зрівнялась із прожитковим мінімумом, що складав 875 грн. на одну особу в місяць (табл. №1.2.2.).

Таблиця №1.2.2.

Динаміка державних соціальних стандартів і гарантій в Україні

²

Роки

Прожитковий мінімум на одну особу в місяць, грн.

Мінімальна заробітна плата в місяць, грн.

Мінімальна пенсія за віком, грн.

2003

342

185-205

87-92

2004

362

237

93

2005

423

262-332

332

2006

472

350-400

350-380

2007

532

400-460

380-415

2008

626

515-605

470-544

2009

701

605-744 777777777777777777744544744

544-601

2010

875

744-922

601-750

на 1.04.2011

911

922-960

750-800

²Таблицю №1.2.2 складено за матеріалами статистичних збірників Держкомстату України.

Ці дані підтверджують ту соціальну ситуацію в суспільстві, коли для частини населення характерна бідність, досить низький рівень матеріального становища.

В Україні пенсійна реформа рухається, але вкрай повільно. На відміну від інших постсоціалістичних країн, пенсійна реформа реально розпочалася у 2003 році з прийняттям Верховною Радою України законів "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [2] й "Про недержавне пенсійне забезпечення" [3]. Втім, треба зазначити, що Указ "Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні", який зобов'язував виконавчі органи влади забезпечити реалізацію зазначених напрямів, Президент України підписав ще у квітні 1998 року. Власне, це й було початком реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення. За цей час у країні сформовано трирівневу систему пенсійного забезпечення: державна солідарна система, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування й система добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Державна солідарна система побудована за принципом солідарності поколінь - працююче населення забезпечує непрацююче. На сьогодні в Україні налічується 13.8 млн. пенсіонерів - дещо менше, ніж у 2003 році (14,4 млн. осіб). Нині на утримання одного пенсіонера працює 1,6 особи. У західноєвропейських країнах цей показник становить 3,8 особи. Фінансування солідарної системи пенсійного страхування відбувається за рахунок обов'язкових внесків роботодавців у розмірі 33,2 % від фонду оплати праці та 0,5 % - від заробітної плати робітника.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...