Меню сайта

Роль та місце Пенсійного фонду в фінансовій системі України

¹Таблицю №1.2.1 складено за матеріалами статистичних збірників Держкомстату України.

Як засвідчують останні дані (табл. №1.2.1.) питома вага державних витрат на соціальне забезпечення за 2010 рік складає 18,9% від загальних витрат або ж 3,4% від ВВП. Вищенаведені цифри засвідчують про позитивну динаміку щодо соціального захисту населення в нашій країні. Разом з тим існуюча система державних витрат не в повній мірі забезпечує потреби тієї частини населення, яка отримує низьку заробітну плату та мінімальну пенсію за віком.

Впродовж останніх років, в Україні мінімальна заробітна плата, а також мінімальна пенсія за віком були нижчими за прожитковий мінімум. Лише в 2010 році мінімальна заробітна плата, яка коливалась в межах від 601 до 750 грн. в місяць, практично зрівнялась із прожитковим мінімумом, що складав 875 грн. на одну особу в місяць (табл. №1.2.2.).

Таблиця №1.2.2.

Динаміка державних соціальних стандартів і гарантій в Україні

²

Роки

Прожитковий мінімум на одну особу в місяць, грн.

Мінімальна заробітна плата в місяць, грн.

Мінімальна пенсія за віком, грн.

2003

342

185-205

87-92

2004

362

237

93

2005

423

262-332

332

2006

472

350-400

350-380

2007

532

400-460

380-415

2008

626

515-605

470-544

2009

701

605-744 777777777777777777744544744

544-601

2010

875

744-922

601-750

на 1.04.2011

911

922-960

750-800

²Таблицю №1.2.2 складено за матеріалами статистичних збірників Держкомстату України.

Ці дані підтверджують ту соціальну ситуацію в суспільстві, коли для частини населення характерна бідність, досить низький рівень матеріального становища.

В Україні пенсійна реформа рухається, але вкрай повільно. На відміну від інших постсоціалістичних країн, пенсійна реформа реально розпочалася у 2003 році з прийняттям Верховною Радою України законів "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [2] й "Про недержавне пенсійне забезпечення" [3]. Втім, треба зазначити, що Указ "Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні", який зобов'язував виконавчі органи влади забезпечити реалізацію зазначених напрямів, Президент України підписав ще у квітні 1998 року. Власне, це й було початком реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення. За цей час у країні сформовано трирівневу систему пенсійного забезпечення: державна солідарна система, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування й система добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Державна солідарна система побудована за принципом солідарності поколінь - працююче населення забезпечує непрацююче. На сьогодні в Україні налічується 13.8 млн. пенсіонерів - дещо менше, ніж у 2003 році (14,4 млн. осіб). Нині на утримання одного пенсіонера працює 1,6 особи. У західноєвропейських країнах цей показник становить 3,8 особи. Фінансування солідарної системи пенсійного страхування відбувається за рахунок обов'язкових внесків роботодавців у розмірі 33,2 % від фонду оплати праці та 0,5 % - від заробітної плати робітника.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...