Меню сайта

Аналіз структури власних коштів Пенсійного фонду

З метою запровадження єдиного порядку і принципів формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України, правління Пенсійного фонду України прийняло постанову від 3 березня 2003 р., якою затвердило Порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України. Цим Порядком визначаються засади бюджетної системи Пенсійного фонду України, її структура, принципи, основи бюджетного процесу та регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Пенсійного фонду.

Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 серпня 2003 р. джерелами формування коштів Пенсійного фонду України є:

1) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, крім частини внесків, що спрямовується до накопичувального фонду;

) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;

) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом;

) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;

) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

) добровільні внески;

) інші надходження відповідно до законодавства.

Найбільшу частку всіх надходжень до ПФУ становлять, як правило, страхові внески. Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування щорічно встановлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб при прийнятті Закону України "Про Державний бюджет на відповідний бюджетний період”.

Страхові внески - це форма резервування заробітної плати, яка забезпечує матеріальні виплати та надання соціальних послуг працівникам в разі настання страхового випадку. Як правило, в пенсійній системі виплата здійснюється у вигляді пенсій. Страховий тариф встановлюється в залежності від імовірності настання ризику.

Страхові внески на державне пенсійне страхування нараховуються на фонд оплати праці та інші виплати, в тому числі в натуральній формі, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян.

Днем сплати страхових внесків вважається:

) у разі перерахування страхових внесків у безготівковій формі - день списання банком або установою Держказначейства суми платежу з банківського рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу відповідного фонду;

) у разі сплати сум страхових внесків готівкою - день внесення страхувальником коштів до банку або відділення зв’язку для перерахування на банківські рахунки органу відповідного фонду.

Суми зайво або помилково сплачених страхових внесків повертаються страхувальникам, або за їхньою згодою зараховуються у рахунок майбутніх платежів страхових внесків у порядку і терміни, визначенні правлінням Пенсійного фонду.

Розмір страхових внесків щорічно встановлюється ВРУ у відсотках:

) для роботодавців - до суми фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

) для фізичних осіб - до сум оподатковуваного доходу (прибутку).

З 1 січня 2010 р. в Україні пенсійні внески справляються при:

здійсненні операцій з купівлі валюти;

торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини, дорогоцінного каміння;

відчуженні легкових автомобілів;

придбанні нерухомості;

наданні послуг стільникового зв’язку.

Таким чином, процес формування доходів ПФУ в економіці країни займає одне з важливих місць, оскільки з теоретичної точки зору, Пенсійний фонд є одним із методів перерозподілу національного доходу держави на користь певних соціальних груп населення.

Пунктом 8 Положення "Про Пенсійний фонд України" до джерел формування бюджету Пенсійного фонду, крім перелічених вище, віднесено надходження за добровільні внески, пені, фінансові санкції, штрафи, передбачені за порушення порядку сплати внеску на обов’язкове державне пенсійне страхування, банківські кредити, інші, не заборонені законодавством надходження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...