Меню сайта

Аналіз видатків бюджету країни на здійснення соціальних програм за 2007-2010 роки

При розрахунку обсягу видатків на державну допомогу сім'ям з дітьми до проекту Державного бюджету України на 2010 рік враховано, що допомога у зв'язку із вагітністю і пологами, одноразова допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям будуть надаватися у розмірах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а саме:

F мінімальний розмір допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами незастрахованим особам, що становить 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, враховано у сумі 429,45 грн. (проти 406,07 грн. у 2010 році);

F розмір одноразової допомоги при народженні дитини незастрахованим особам (подвійний розмір прожиткового мінімуму на одну особу) - 764 грн. проти 724,46 грн. у 2009 році;

F допомога на дітей одиноким матерям (10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) - 33,5 грн., або 42,2 грн. проти 32,4 грн. та 40,5 грн., відповідно, у 2009 році.

В проекті бюджету передбачено кошти на додаткові заходи щодо соціального захисту багатодітних сімей, шляхом підвищення рівня забезпечення прожитковою мінімуму для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається) на 20 відсотків.

Збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму дасть можливість підвищити розміри державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в середньому на 20-30 відсотків.

На 2010 рік продовжено тенденцію концентрації ресурсів на розв'язанні проблеми забезпечення в повному обсязі ресурсами державного бюджету потреби в коштах для реалізації тих положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що передбачають виплату допомог і компенсацій постраждалому населенню.

Витрати на соціальний захист громадян,, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2010 році планується збільшити, порівняно з 2009 роком, на 253,2 млн. грн., або на 20,5 відсотка.

По програмах, пов'язаних із виплатами допомог і компенсацій окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на наступний рік передбачається збільшити, у порівняти з 2009 роком, видатки:

{ на щомісячну грошову допомогу у зв'язку із обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва - на 36,4 млн. грн., або на 8,4 відсотка;

{ на доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки - на 33,8 млн. грн., або на 20 відсотків;

{ на компенсації сім'ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей - на 20 млн. грн., або на 6,5 відсотка.

Одним з основних напрямків соціальної політики держави стосовно інвалідів визначено реабілітацію як систему заходів, орієнтованих на поліпшення життєдіяльності інвалідів, відмовлення їх соціального статусу, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції у суспільство.

Проектом бюджету - 2010 передбачається концентрація ресурсів на розв'язанні найбільш нагальних проблем соціального захисту сім'ї та молоді, включаючи підтримку творчих ініціатив молодих громадян нашої держави: оздоровлення і відпочинок влітку 2010 року дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також обдарованих дітей - 30 млн. грн., або із зростанням у 1,5 раза проти 2009 року. З врахуванням положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Послідовність. Ефективність. Відповідальність»- щодо оздоровлення протягом 2010 року 50 відсотків дітей шкільного віку ці кошти в наступному році будуть спрямовані на організацію оздоровчої кампанії;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...