Меню сайта

Особливості утримання податку на дохід фізичних осіб

Таким чином, право на податковий кредит має виключно платник податку-резидент, що має індивідуальний ідентифікаційний номер.

Порядок застосування платником податку податкового кредиту за наслідками звітного податкового року визначений у ст. 5 Закону.

Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації. До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме:

фіскальним або товарним чеком,

касовим ордером,

товарною накладною,

іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Вказані документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом року, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту, визначено у п. 5.3 ст. 5 Закону "Про податок з доходів фізичних осіб".

Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата.

Право на застосування податкового кредиту має обмеження. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів передбачені відповідними пунктами статті 9 Закону "Про податок з доходів фізичних осіб", зокрема:

п. 9.1 - оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

п. 9.2 - оподаткування процентів;

п. 9.3 - оподаткування дивідендів;

п. 9.4 - оподаткування роялті;

п. 9.5 - оподаткування виграшів та призів;

п. 9.6 - оподаткування інвестиційного прибутку;

п. 9.7 - оподаткування благодійної допомоги;

п. 9.8 - оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування;

п. 9.9 - оподаткування іноземних доходів;

п. 9.10 - оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк;

п. 9.11 - оподаткування доходів, одержаних нерезидентами;

п. 9.12 - оподаткування доходів, отриманих фізичною особою- суб'єктом підприємницької діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір.

Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" визначає особливості оподаткування окремих видів операцій або доходу:

стаття 10 - операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням;

стаття 11 - операцій з продажу об'єктів нерухомого майна;

стаття 12 - операцій з продажу або обміну об'єкта рухомого майна;

стаття 13 - доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав;

стаття 14 - доходу, отриманого платником податку як подарунок (або внаслідок укладення договору дарування);

стаття 15 - операцій із заміщення втраченої власності.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період за який здійснюється оподаткування, не включаються:

а) допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

допомога по вагітності та пологах;

одноразова допомога при народженні дитини;

допомога по догляду за дитиною;

грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей до 16 років;

допомога по догляду за дитиною-інвалідом;

допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років);

допомога на дітей одиноким матерям

допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; І

тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від ста: аліментів або коли стягнення аліментів неможливе;,

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...