Меню сайта

Особливості утримання податку на дохід фізичних осіб

відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України, інші види допомоги.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний місяць. При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна організація має надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів. У разі коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел), перевищує суму доходу, дорівнює рівню прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців податкового року, таке перевищення підлягає включенню до суми сукупного оподатковуваного доходу такого набувача за наслідками податкового року оподатковується за загальними правилами, визначеними законодавством;

ї) суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі: чин іноземній валюті;

й) суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на акцій, та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва < підприємницької діяльності;

к) суми, які направляються платниками податку до благодійних установ організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік;

л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника.

м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших донорства; за здавання грудного молока

н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори крім туристських та міжнародних;

о) суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи сільській місцевості, тимчасово або сезонно, а також членів студента будівельних загонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості;

п) доходи працівників сільськогосподарських підприємств і господарств незалежно від форм власності та господарювання і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення зазначених доходів проводиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції

р) суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, рахунок фізичних або юридичних осіб;

с) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно, Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

т) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировини (макулатуру, ганчір'я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі шини);

у) суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз й календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого закони на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадська організацій, інше.

Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход:

.Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чини законодавством розміру мінімальної місячної заробітної платі, (неоподатковуваний мінімум). Неоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...