Меню сайта

Зарубіжний досвід прибуткового оподаткування підприємств

У Німеччині для розвитку і успішної діяльності підприємств важливу роль відіграє сприятливе фіскальне середовище. Корпоративний податок на прибуток, якщо він не розподіляється відносно дивідендів, оподатковується тут за ставкою 50 %, якщо розподіляється - 36 %. Стандартна ставка 45 %, для деяких категорій підприємств 42 %, на прибуток, що розподіляється у виді дивідендів - 30 % (дивіденди включаються в доходи акціонерів і обкладаються прибутковим податком). З акціонерних компаній і інших юридичних осіб, зареєстрованих у Німеччині, податок стягується з прибутку, отриманого в Німеччині і за рубежем; з іноземних компаній - із прибутку, отриманого лише з німецьких джерел. Але, незважаючи на досить високі ставки податку на прибуток, у Німеччині не виникає значних проблем зі сплатою податків. В цій країні діє майже 50 видів податків і по кожному із них надаються певні пільги. В Німеччині, як і в багатьох інших розвинених країнах, акцент робиться на стимулювання малих та середніх підприємств, адже саме на успішному їх функціонуванні базується економіка країни. Тому якщо щорічний прибуток підприємства не перевищує 2 млн. марок, то воно оподатковується за ставкою, яка на 50 % менша, ніж для великих корпорацій.

Податкові пільги, які використовуються в нових землях Німеччини, мають три головні види: спеціальні норми амортизаційних відрахувань; створення резервів прибутку, який не оподатковується; інвестиційні надбавки, що надаються податковим відомствам. Якщо підприємство продається або закривається, то існують також спеціальні пільги з корпоративного податку у розмірі 51200 євро.

У Франції підприємства сплачують податок на прибуток за такими ставками: основна ставка - 34 %, також ставки - 42 %, 34 %, занижені ставки 10-24 %. Якщо підприємство у звітному році зазнало збитків, то на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток поточного року. Якщо підприємство вкладає кошти в розвиток виробництва, то сума оподатковуваного прибутку зменшується на 10 %, а якщо в наукові розробки - на 50 %. Податок на прибуток стягується з компаній, деяких державних підприємств, що займаються промисловою чи торговою діяльністю, а також асоціацій і партнерств, не звільнених від сплати даного податку. Збитки можуть бути враховані за період у п’ять років.

Особливостями оподаткування юридичних осіб Франції є такі: щойно створені невеликі підприємства повністю звільняються від сплати податку на прибуток протягом перших двох років роботи, на 75 % - на третьому році, на 50 % - на четвертому і 25 % - на п’ятому; знижки для підприємств, які мають намір прижитися на іноземному ринку; знижка на науково-дослідні витрати тощо [81, с. 85].

У Швеції податок на прибуток корпорацій стягується за ставкою 28 %, яка є стандартною. До речі, вона однакова для розподіленого і нерозподіленого прибутку. Стягується з компаній і інших юридичних осіб - резидентів і нерезидентів. Компанії-резиденти сплачують податок із усіх доходів, а іноземні компанії та інші юридичні особи - тільки з доходів, отриманих від постійного підприємства чи нерухомості у Швеції. Дозволяються відрахування витрат на ведення бізнесу, а також перенесення збитків на наступний рік.

У Японії податок на прибуток має найбільшу питому вагу. Сплачується в розмірі 33,48 %, що надходить у державний бюджет, 1,67 % - у бюджет префектури і 4,12 % - муніципалітету. Окремі види підприємців - медичні заклади, кооперативи, громадські організації - сплачують податок у розмірі 27 %. Прибуток до 8 млн. обкладається за ставкою 28 %.

В Австрії податок на прибуток корпорацій стягується за ставкою 34 %. Акціонерні товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативи, асоціації й інші юридичні особи чи штаб-квартира - органи керування, які знаходяться в Австрії, сплачують податок з усіх доходів, отриманих з австрійських та іноземних джерел; корпорації, асоціації й інші юридичні особи, що не мають в Австрії органів керування, - тільки з доходів в Австрії. Від сплати податку на прибуток звільняються федеральні залізниці, Австрійський центральний банк, некомерційні і благодійні організації, а також деякі сільськогосподарські і інші асоціації.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...