Меню сайта

Зарубіжний досвід прибуткового оподаткування підприємств

У Німеччині для розвитку і успішної діяльності підприємств важливу роль відіграє сприятливе фіскальне середовище. Корпоративний податок на прибуток, якщо він не розподіляється відносно дивідендів, оподатковується тут за ставкою 50 %, якщо розподіляється - 36 %. Стандартна ставка 45 %, для деяких категорій підприємств 42 %, на прибуток, що розподіляється у виді дивідендів - 30 % (дивіденди включаються в доходи акціонерів і обкладаються прибутковим податком). З акціонерних компаній і інших юридичних осіб, зареєстрованих у Німеччині, податок стягується з прибутку, отриманого в Німеччині і за рубежем; з іноземних компаній - із прибутку, отриманого лише з німецьких джерел. Але, незважаючи на досить високі ставки податку на прибуток, у Німеччині не виникає значних проблем зі сплатою податків. В цій країні діє майже 50 видів податків і по кожному із них надаються певні пільги. В Німеччині, як і в багатьох інших розвинених країнах, акцент робиться на стимулювання малих та середніх підприємств, адже саме на успішному їх функціонуванні базується економіка країни. Тому якщо щорічний прибуток підприємства не перевищує 2 млн. марок, то воно оподатковується за ставкою, яка на 50 % менша, ніж для великих корпорацій.

Податкові пільги, які використовуються в нових землях Німеччини, мають три головні види: спеціальні норми амортизаційних відрахувань; створення резервів прибутку, який не оподатковується; інвестиційні надбавки, що надаються податковим відомствам. Якщо підприємство продається або закривається, то існують також спеціальні пільги з корпоративного податку у розмірі 51200 євро.

У Франції підприємства сплачують податок на прибуток за такими ставками: основна ставка - 34 %, також ставки - 42 %, 34 %, занижені ставки 10-24 %. Якщо підприємство у звітному році зазнало збитків, то на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток поточного року. Якщо підприємство вкладає кошти в розвиток виробництва, то сума оподатковуваного прибутку зменшується на 10 %, а якщо в наукові розробки - на 50 %. Податок на прибуток стягується з компаній, деяких державних підприємств, що займаються промисловою чи торговою діяльністю, а також асоціацій і партнерств, не звільнених від сплати даного податку. Збитки можуть бути враховані за період у п’ять років.

Особливостями оподаткування юридичних осіб Франції є такі: щойно створені невеликі підприємства повністю звільняються від сплати податку на прибуток протягом перших двох років роботи, на 75 % - на третьому році, на 50 % - на четвертому і 25 % - на п’ятому; знижки для підприємств, які мають намір прижитися на іноземному ринку; знижка на науково-дослідні витрати тощо [81, с. 85].

У Швеції податок на прибуток корпорацій стягується за ставкою 28 %, яка є стандартною. До речі, вона однакова для розподіленого і нерозподіленого прибутку. Стягується з компаній і інших юридичних осіб - резидентів і нерезидентів. Компанії-резиденти сплачують податок із усіх доходів, а іноземні компанії та інші юридичні особи - тільки з доходів, отриманих від постійного підприємства чи нерухомості у Швеції. Дозволяються відрахування витрат на ведення бізнесу, а також перенесення збитків на наступний рік.

У Японії податок на прибуток має найбільшу питому вагу. Сплачується в розмірі 33,48 %, що надходить у державний бюджет, 1,67 % - у бюджет префектури і 4,12 % - муніципалітету. Окремі види підприємців - медичні заклади, кооперативи, громадські організації - сплачують податок у розмірі 27 %. Прибуток до 8 млн. обкладається за ставкою 28 %.

В Австрії податок на прибуток корпорацій стягується за ставкою 34 %. Акціонерні товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативи, асоціації й інші юридичні особи чи штаб-квартира - органи керування, які знаходяться в Австрії, сплачують податок з усіх доходів, отриманих з австрійських та іноземних джерел; корпорації, асоціації й інші юридичні особи, що не мають в Австрії органів керування, - тільки з доходів в Австрії. Від сплати податку на прибуток звільняються федеральні залізниці, Австрійський центральний банк, некомерційні і благодійні організації, а також деякі сільськогосподарські і інші асоціації.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...