Меню сайта

Зарубіжний досвід прибуткового оподаткування підприємств

Що стосується Бельгії, то тут зменшення загальної ставки для оподаткування прибутку юридичних осіб здійснювалося в два етапи: перший - з 39% до 33 %, а другий етап - до 30 %. Для підприємств, які отримують прибуток менше 1 млн. бельгійських франків, ставку було зменшено з 28 % до 24 %. Податок на прибуток скорочується на 25 %, якщо прибуток надходить через кордон і оподатковується там податком, а також, якщо доход надходить від майна за рубежем. З оподатковуваного прибутку дозволяється віднімати всі витрати, понесені в процесі створення цього прибутку.

У Греції стандартна ставка при оподаткуванні прибутку юридичних осіб - 35%. Оподатковуються доходи грецьких компаній з обмеженою відповідальністю, державних і муніципальних комерційних підприємств, кооперативів і їхніх асоціацій, іноземних комерційних підприємств у будь якій формі власності, а також із грецьких та іноземних компаній, які не мають на меті одержання прибутку, включаючи фонди усіх видів. Іноземні підприємства і організації, що роблять фінансове і науково-технічне сприяння, або які приймають участь у здійсненні державних чи приватних проектів у Греції, мають пільги при сплаті податку на прибуток.

У Іспанії податок на прибуток корпорацій стягується з юридичних осіб: резидентів і нерезидентів, що одержують доходи від капіталу чи від підприємства, що знаходиться а іспанській території. Стандартна ставка для резидентів 35 %, застосовуються також занижені ставки для кооперативів - 20% і неприбуткових організацій - 7 %. Доходи нерезидентів від капіталу, розміщеного в Іспанії, оподатковуються за ставкою 35 %, а доходи нерезидентів, що не мають постійного підприємства в Іспанії, але доходи отримують на її території, - за ставкою 25 % (до деяких доходів застосовуються занижені ставки 14 % і 4 %). Практикується система відрахувань, а також податкових пільг (наприклад, при інвестиціях в основний капітал надається знижка з податку на прибуток в розмірі 5 %, а на діяльність, пов’язану з експортом - 25 %). Для невеликих підприємств в Іспанії діє знижена ставка податку в розмірі 30 %. Величина прибутку, яка оподатковується за цією ставкою, була збільшена з 3 до 5 млн. євро; термін, на який переносяться збитки, був збільшений з 10 до 15 років [81, с. 103].

В Італії з 2003 року уряд зменшив стандартну ставку корпоративного податку з 36 % до 34 %. Податок стягується з нетто-доходів компаній і об’єднань усіх правових форм, що займаються підприємницькою діяльністю. Звільняється від оподаткування дохід сільськогосподарських, деяких виробничих кооперативів. З прибутку можуть бути вирахувані збитки за п’ять років. Податок зменшується на 50 % для регіональних і муніципальних організацій, торговельних палат, комунальних, навчальних і деяких інших установ. Крім державного податку на прибуток юридичні особи сплачують ще й місцевий податок на прибуток за ставкою 16 %.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” прибуток, що підлягає оподаткуванню оподатковується за ставкою 25 %, причому як розподілюваний, так і не розподілюваний.

Отже, ідеальної шкали оподаткування не існує. В кожній країні система оподаткування підприємств має свої недоліки і свої переваги. Та напевно можна сказати одне, - дуже важливе значення у вдосконаленні системи оподаткування мають національні, культурні і психологічні чинники. Американці, наприклад, вважають, що при високих ставках податку на прибуток, таких, які спостерігаються у багатьох країнах світу, у США ніхто б не став працювати в легальній економіці. Але у всіх країнах різні економіки і різні менталітети і саме тому Україні потрібна така система оподаткування, яка б найточніше відповідала економічним та соціальним реаліям нашої держави.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...