Меню сайта

Сутність спрощеної системи оподаткування та нарахування Єдиного соціального внеску

- податок на прибуток підприємств;

- ПДФО (для фізичних осіб - підприємців);

- ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місценадання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6%;

- Земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

- Плата за користування надрами;

- Збір за спеціальне використання води;

- Збір за спеціальне використання лісовихресурсів;

- Збір за провадження деякихвидівпідприємницькоїдіяльності.

У разі переходу з 01.01.2011 р. суб’єкта господарювання на спрощену систему, його звільнено від сплати наступних податків і зборів:

- Податок на додану вартість з операцій із поставки товарів і послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується юридичною особою, які обрали ставку оподаткування 6%;

- Податок на прибуток підприємств;

- Земельний податок, крім земельного податку, за земельні ділянки, які не використовуються для здійснення підприємницької діяльності;

- Плата за користування надрами;

- Збір за спеціальне використання води;

- Збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

- Збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

Суб'єктам господарювання, що мають намір перейти на сплату єдиного податку за ставкою 10%, слід нагадати про необхідність подання заявки про анулювання реєстрації платника ПДВ і повернення такого Свідоцтва до податкового органу, про що робиться відповідна відмітка у заяві про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку. У такого платника втрачається право на нарахування податку при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг), виписування податкових накладних, отримання податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів (робіт, послуг), отримання бюджетного (експортного) відшкодування.

Процедура зняття з обліку платника ПДВ при переході на спрощену систему оподаткування регламентується Положенням №79. При цьому зазначені платники зобов'язані повернути до податкового органу за місцем реєстрації оригінал Свідоцтва платника ПДВ і всі завірені податковим органом його копії, а також подати до податкового органу податкову декларацію з ПДВ, до якої мають бути включені всі операції за останній звітний період, за якими виникали податкові зобов'язання (у тому числі з умовним продажем товарних залишків та основних фондів), та внести до бюджету суми ПДВ, що підлягають сплаті згідно із зазначеною декларацією.

Суб'єкт малого підприємництва, що переходить на спрощену систему оподаткування та обрав ставку єдиного податку 6%, але до цього не був платником ПДВ, підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого здійснено перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6%.

Якщо суб'єкт малого підприємництва отримав відмову податкового органу в реєстрації платником ПДВ, то такий платник єдиного податку втрачає право на застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 6% і повинен перейти на загальну систему оподаткування або змінити ставку єдиного податку на 10%.

У разі зміни платником місця перебування в середині року потрібно враховувати, що чинне законодавство зобов'язує платників податків до кінця бюджетного року сплачувати податки до бюджету за попереднім місцем реєстрації, тому для переходу на спрощену систему оподаткування на наступний календарний рік суб'єкт підприємництва - юридична особа в установлені терміни подає заяву до податкового органу за попереднім місцем реєстрації. У цій же податковій інспекції в установленому порядку видається свідоцтво. Це свідоцтво дає право на застосування спрощеної системи оподаткування і є чинним за новим місцем перебування, але після закінчення терміну його дії повертається до податкового органу, що його видав.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...