Меню сайта

Сутність спрощеної системи оподаткування та нарахування Єдиного соціального внеску

У разі, якщо підприємство переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності разом з філіями, то при подачі заяви про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку до органу ДПС вказується також ідентична інформація щодо філій. Перелік філій зазначається у Свідоцтві про право сплати єдиного податку.

За весь період дії спрощеної системи оподаткування ставки єдиного податку залишались незмінними. Як і у 1998 році максимальна ставка цього податку для фізичних осіб-підприємців становить 200 грн. на місяць (у 1998 році 200 грн. = $ 75; у 2009 році = $25,5, у 2011 -320 грн). За результатами 2009 року середнє податкове навантаження на фізичнихосіб-підприємців зі сплати єдиного податку в розрахунку на місяць становило 184 грн.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єкт господарювання може прийняти не більше одного разу за календарний рік, самостійно обравши одну з таких ставок єдиного податку:

% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без врахування акцизного збору - у разі сплати ПДВ;

% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Основною перевагою використання спрощеної системи оподаткування для платників податків є звільнення їх від сплати низки податків, зборів і внесків до фондів соціального страхування.

Єдиний податок - місцевий (п. 10.1.2 Податкового кодексу України) податок, що стягується в Україні з підприємств і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування.

Мінімальна ставка податку 20 грн., максимальна - 200 грн. Переклад поняття «Єдиний податок» на англійську як «SingleTax» - неправильний, оскільки в англійській мові «SingleTax» зазвичай асоціюється з ідеєю про єдиний податок, заснований на цінності землі.

До платника єдиного податку автоматично не застосовується низка штрафів і санкцій, які могли б застосувати податкові органи для звичайної системи оподаткування.

Також спрощена система оподаткування, обліку та звітності дає змогу невеликому підприємству зменшити чисельність штату бухгалтерії і завдяки цьому підняти свою рентабельність через зменшення витрат на оплату праці.Єдиним недоліком, на думку суб'єктів підприємництва, є оподаткування єдиним податком за ставкою 6% за умови сплати ПДВ. Справа в тому, що 6% податку береться з суми виручки, включаючи ПДВ, яке надходить від покупців, а це економічно не правильно.

Отже, якщо суб'єкт малого підприємництва вирішив обрати спрощену систему оподаткування, то першим кроком для того, щоб стати платником єдиного податку, є отримання Свідоцтва про право сплати єдиного податку. Для цього суб'єкт господарювання повинен подати письмову заяву до органу податкової служби за місцем державної реєстрації із зазначенням обраної ставки. Заява подається не пізніше 15 днів до початку наступного (звітного) податкового періоду за умови відсутності заборгованості зі сплати податків на дату подання заяви.

Наявність у платників єдиного податку - юридичних осіб заборгованості по страхових внесках на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не може бути підставою для відмови у реєстрації суб'єкта малого підприємництва в якості платника єдиного податку.

Платники єдиного та фіксованого податку сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...