Меню сайта

Лізинг як важливий інструмент фінансування економіки україни: етапи розвитку, особливості, результати

В Україні ринок лізингу перебуває на другій стадії, для якої характерний фінансовий лізинг - найперша лізингова послуга, відмінна від оренди, яка передбачає придбання предмета лізингу в кінці терміну. Лізингодавець просто фінансує придбання основних фондів через лізинг, не бажаючи його повернення в кінці терміну, наражається лише на кредитний, а не на майновий ризик через нерозвиненість вітчизняного вторинного ринку. Лізинговий продукт, як правило, пропонується у дилерській мережі певного виду продукції та обмежений фінансуванням придбання майна без пропозиції сервісного обслуговування. Український ринок значною мірою залежний від відсотків за лізинговими операціями і лізингоодержувачу все ще дуже притаманна психологія власності.

Проведення активної інноваційної політики в Україні є одним із головних шляхів подолання кризового стану економіки країни. Ефективність інноваційної діяльності потребує пошуку шляхів її активізації. Одним із способів активізації може бути застосування лізингу. Саме лізинг допоможе у вирішенні інноваційних проблем на засадах мінімізації затрат. Поєднуючи у собі елементи оренди та кредиту, лізинг має низку переваг над традиційними формами кредитування, а саме: можливість використання нової, дорогої техніки, високих технологій без значних одноразових витрат; лізинг дає змогу підприємству запобігти витратам, пов'язаним із моральним старінням машин і устаткування, і сприяє використанню найновіших об'єктів лізингу, що підвищує конкурентоспроможність лізингоотримувача; лізингові платежі в повному обсязі відносять на собівартість продукції (робіт, послуг) і відповідно знижують оподатковуваний прибуток; лізинг доступний малим і середнім підприємствам, тоді як отримання банківських кредитів для них проблематичне.

Послугу лізингу в Україні надають понад 200 юридичних осіб, але реально займаються лізингом значно менше компаній. Так, за даними Держфінпослуг, на 1 липня 2009 р. право надавати лізинг мали 211 компаній-лізингодавців, а от надавали послугу лише 124 компанії. Насправді лізингодавців іще менше. "Кількісний приріст створюють компанії, які не займаються лізингом, або роблять одну-дві операції на рік, а просто отримали дозвіл від Держфінпослуг", - зазначає Марина Мурга [40]. За її словами, 80% ринку лізингу в Україні належить 30 лізинговим компаніям, у числі яких - автовиробники, великі банківські та міжнародні бренди.

Починаючи з третього кварталу 2010 р., після фінансово-економічної кризи, ринок лізингу почав стрімко розвиватися і за деякими показниками наблизився до докризового рівня. Основною тенденцією для поточної оцінки потенціалу ринку стала зростаюча активність корпоративних клієнтів.

Упродовж 2004-2008 рр. кількість лізингових компаній збільшується. Цьому сприяють такі фактори: зростання зацікавленості у лізингу з боку іноземних банків, що увійшли на український ринок; зростання обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та державних службовців; швидкий розвиток фінансових ринків України, а також кращий доступ до кредитних ресурсів. У 2009-2010 рр. спостерігається припинення активного росту кількості лізингових компаній: у 2009 р. - зменшення їхнього числа порівняно з минулим періодом, на 20 компаній (9,6 %); у 2010 р. кількість лізингодавців продовжує збільшуватись.

За даними Українського об'єднання лізингодавців, найбільшими портфелями (за підсумками 2012 р.) володіли такі компанії як "ВТБ Лізинг Україна" (3,63млрд. грн.), "Райффайзен Лізинг Аваль" (2,08 млрд. грн.), "УніКредит Лізинг" (1,5 млрд. грн.), "Х'юпо Альпе Адріа Груп" (512,1 млн. грн.), "ІНГ Лізинг Україна" (1,4 млрд. грн.), "Євро Лізинг" (344,24 млн. грн.), "Порше Лізинг Україна" (417,03 млн. грн.) (табл. 2.1) [40].

Таблиця 2.1 Рейтинг лізингових компаній за результатами 2012 року

№ п/п

Назва лізингової компанії

Портфель лізингових угод станом на 31.12.2009 р., млн. грн.

Портфель лізингових угод станом на 31.12.2010 р., млн. грн.

Портфель лізингових угод станом на 31.12.2011 р., млн. грн.

Портфель лізингових угод станом на 01.10.2012 року

1

ПП "ВТБ Лізинг Україна"

5670,3

5230,27

4869,363

3632,610

2

ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль"

1666,1

1329,85

1913,286

2081,873

3

ТОВ "ІНГ Лізинг Україна"

1147,6

1420,0

1482,0

1400,500

4

ТОВ "УніКредит Лізинг"

1634,6

1462,60

1459,52

1593,624

5

ТОВ ОТП Лізинг"

6

131,45

756,892

946,819

6

ТОВ "Хьюпо Альпе Груп"

882,7

796,78

677,142

512,120

7

ТОВ "Євро Лізинг"

457,6

429,49

412,142

344,244

8

ТОВ "Порше Лізинг Україна"

128,9

228,83

363,834

417,030

9

ТОВ "Ерсте Груп Імморент Україна""

336,0

353,48

347,689

314,800

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...