Меню сайта

Аналіз дефіциту державного бюджету України

Джерело

:

www.minfin.gov.ua.

Абсолютне відхилення за 2008 р. = Дані за 2008 р. - Дані за 2007 р.

Абсолютне відхилення за 2009 р. = Дані за 2009 р. - Дані за 2008 р.

Таблиця 1ілюструє показники державного бюджету за 2007 - 2009 роки. З неї можна зробити висновок, що з кожним роком доходи зростають, а також паралельно зростають видатки. У процентах до ВВП доходи Державного бюджету у 2007 році складали 23,03%

, а видатки 24,19% ;

у 2008 році доходи складали 24,39% ,

а видатки - 25,42%

, у 2009 році доходи становили 24,69

%, а видатки - 26,56

%. З цього можна зробити висновок, що існує тенденція перевищення видатків над доходами, що у свою чергу призводить виникнення дефіциту. Аналізуючи показник дефіциту бюджету потрібно звернути увагу на те, що порівняно з 2009-м роком, в якому абсолютне відхилення дефіциту бюджету склало 1,87% або 7 268,60,

в 2008-му році абсолютне відхилення становило -0,13%. Тобто, в порівняні з попереднім роком, в 2008-му році відносний показник дефіциту Державного бюджету відносно ВВП зменшився на 0,12%. Це означає, що не зважаючи на тенденцію зростання дефіциту, ВВП України зріс. Це можна спостерігати на Рис.1

. У 2009-му році ми спостерігаємо різке зниження рівня доходів бюджету, зниження рівня ВВП, а тому отримаємо темп росту дефіциту бюджету 174,5%.

Джерело: www.kmu.gov.ua

Рис.1

Динаміка ВВП 2007-2009 рр. (млн. грн.)

Отже, можна зробити висновок, що у 2009 році в порівнянні з 2008 дефіцит бюджету збільшувався. Це може бути пов'язано з політичною нестабільністю і дестабілізацією економічних відносин в цей період. Виходячи з Таблиці 1побудуємо Рис.2

для того щоб проілюструвати динаміку дефіциту Державного бюджету України.

Динаміка зміни дефіциту державного бюджету України за 2007-2009рр. показана на Рис.2

.

Рис. 2

Динаміка дефіциту Державного бюджету України в 2007-2009 рр. млн. грн.

В цілому можна сказати, що обсяг дефіциту державного бюджету в останні роки має тенденцію до зростання, що негативно відображається на стані економіки країни та її фінансовій системі.

Таблиця 2.

Показники зведеного бюджету України за 2007 - 2009 рр.

Зведений бюджет України

Показники

2007

2008

2009

У % до ВВП

       

2007

2008

2009

Доходи, млн.грн

219 939,00

297 844,60

288 579,60

30,53%

31,36%

31,62%

Податкові надходження

161 264,20

227 164,80

208 073,20

22,38%

23,92%

22,80%

Неподаткові надходження

48 555,80

60 495,20

74 048,40

6,74%

6,37%

8,11%

Цільові фонди

3 641,20

3 347,00

2 159,50

0,51%

0,35%

0,24%

Доходи від операцій з капіталом

6 373,40

6 702,40

3 653,10

0,88%

0,71%

0,40%

Видатки, млн. грн.

226 035,70

309 216,20

307 312,20

31,37%

32,55%

33,68%

Поточні видатки

187 352,40

268 036,70

287 334,50

26,01%

28,22%

31,49%

Оплата праці працівників бюджетних установ

54 214,20

72 969,10

79 039,60

7,53%

7,68%

8,66%

Нарахування на заробітну плату

18 462,80

24 733,10

29 921,80

2,56%

2,60%

3,28%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

6 951,10

8 760,40

11 215,10

0,96%

0,92%

1,23%

Поточні трансферти населенню

44 835,00

71 406,50

75 865,00

6,22%

7,52%

8,31%

Капітальні видатки

38 683,30

41 179,50

19 977,70

5,37%

4,34%

2,19%

Придбання основного капіталу

17 881,90

21 363,50

10 727,10

2,48%

2,25%

1,18%

Обслуговування державного боргу

3 679,00

4 264,80

9 783,80

0,51%

0,45%

1,07%

Внутрішнього

811,30

929,30

4 894,40

0,11%

0,10%

0,54%

Зовнішнього

2 867,70

3 335,50

4 889,40

0,40%

0,35%

0,54%

Дефіцит/профіцит, млн.грн

-7 671,40

-14 183,10

-21 606,00

1,06%

1,49%

2,37%

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...