Меню сайта

Аналіз дефіциту державного бюджету України

Джерело

:

www.minfin.gov.ua.

Абсолютне відхилення за 2008 р. = Дані за 2008 р. - Дані за 2007 р.

Абсолютне відхилення за 2009 р. = Дані за 2009 р. - Дані за 2008 р.

Таблиця 1ілюструє показники державного бюджету за 2007 - 2009 роки. З неї можна зробити висновок, що з кожним роком доходи зростають, а також паралельно зростають видатки. У процентах до ВВП доходи Державного бюджету у 2007 році складали 23,03%

, а видатки 24,19% ;

у 2008 році доходи складали 24,39% ,

а видатки - 25,42%

, у 2009 році доходи становили 24,69

%, а видатки - 26,56

%. З цього можна зробити висновок, що існує тенденція перевищення видатків над доходами, що у свою чергу призводить виникнення дефіциту. Аналізуючи показник дефіциту бюджету потрібно звернути увагу на те, що порівняно з 2009-м роком, в якому абсолютне відхилення дефіциту бюджету склало 1,87% або 7 268,60,

в 2008-му році абсолютне відхилення становило -0,13%. Тобто, в порівняні з попереднім роком, в 2008-му році відносний показник дефіциту Державного бюджету відносно ВВП зменшився на 0,12%. Це означає, що не зважаючи на тенденцію зростання дефіциту, ВВП України зріс. Це можна спостерігати на Рис.1

. У 2009-му році ми спостерігаємо різке зниження рівня доходів бюджету, зниження рівня ВВП, а тому отримаємо темп росту дефіциту бюджету 174,5%.

Джерело: www.kmu.gov.ua

Рис.1

Динаміка ВВП 2007-2009 рр. (млн. грн.)

Отже, можна зробити висновок, що у 2009 році в порівнянні з 2008 дефіцит бюджету збільшувався. Це може бути пов'язано з політичною нестабільністю і дестабілізацією економічних відносин в цей період. Виходячи з Таблиці 1побудуємо Рис.2

для того щоб проілюструвати динаміку дефіциту Державного бюджету України.

Динаміка зміни дефіциту державного бюджету України за 2007-2009рр. показана на Рис.2

.

Рис. 2

Динаміка дефіциту Державного бюджету України в 2007-2009 рр. млн. грн.

В цілому можна сказати, що обсяг дефіциту державного бюджету в останні роки має тенденцію до зростання, що негативно відображається на стані економіки країни та її фінансовій системі.

Таблиця 2.

Показники зведеного бюджету України за 2007 - 2009 рр.

Зведений бюджет України

Показники

2007

2008

2009

У % до ВВП

       

2007

2008

2009

Доходи, млн.грн

219 939,00

297 844,60

288 579,60

30,53%

31,36%

31,62%

Податкові надходження

161 264,20

227 164,80

208 073,20

22,38%

23,92%

22,80%

Неподаткові надходження

48 555,80

60 495,20

74 048,40

6,74%

6,37%

8,11%

Цільові фонди

3 641,20

3 347,00

2 159,50

0,51%

0,35%

0,24%

Доходи від операцій з капіталом

6 373,40

6 702,40

3 653,10

0,88%

0,71%

0,40%

Видатки, млн. грн.

226 035,70

309 216,20

307 312,20

31,37%

32,55%

33,68%

Поточні видатки

187 352,40

268 036,70

287 334,50

26,01%

28,22%

31,49%

Оплата праці працівників бюджетних установ

54 214,20

72 969,10

79 039,60

7,53%

7,68%

8,66%

Нарахування на заробітну плату

18 462,80

24 733,10

29 921,80

2,56%

2,60%

3,28%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

6 951,10

8 760,40

11 215,10

0,96%

0,92%

1,23%

Поточні трансферти населенню

44 835,00

71 406,50

75 865,00

6,22%

7,52%

8,31%

Капітальні видатки

38 683,30

41 179,50

19 977,70

5,37%

4,34%

2,19%

Придбання основного капіталу

17 881,90

21 363,50

10 727,10

2,48%

2,25%

1,18%

Обслуговування державного боргу

3 679,00

4 264,80

9 783,80

0,51%

0,45%

1,07%

Внутрішнього

811,30

929,30

4 894,40

0,11%

0,10%

0,54%

Зовнішнього

2 867,70

3 335,50

4 889,40

0,40%

0,35%

0,54%

Дефіцит/профіцит, млн.грн

-7 671,40

-14 183,10

-21 606,00

1,06%

1,49%

2,37%

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...