Меню сайта

Аналіз особливостей фінансування дефіциту державного бюджету в Україні

Джерело:http://www.minfin.gov.ua

Відповідно до Таблиці 3:

У 2007 році Державний та Гарантований внутрішній борг становив 18 807 352,59 тис. грн.

, що було наслідком заборгованості держави перед юридичними особами та перед банківськими установами. Розмір внутрішнього державного боргу станом на 31 грудня 2008 року зафіксовано в сумі 44 666 547,59

тис. гривень.

За 2008 спостерігалося збільшення обсягу внутрішнього боргу на суму 26 860 161 тис. гривень за рахунок збільшення заборгованості перед юридичними особами - на 24 375 295 тис. грн. і збільшення заборгованості перед банківськими установами на 2 448 867 тис. грн.

За 2009 рік відбулося зростання внутрішнього державного боргу до 91 070 076,77,

що вдвічі більше попереднього року, при одночасному збільшенні заборгованості перед юридичними особами в 2,61

рази, і зменшенні заборгованості перед банківськими установами на 7 706 122

тис. грн. Дані процеси були зумовлені непродуманою політикою уряду щодо управління державним внутрішнім боргом.

Аналізуючи державний борг за перший місяць поточного року варто звернутися до Табл. 4

. що містить дані про обсяг Державного та Гарантованого боргу за перший місяць 2010 р. та порівняти з відповідним періодом за попередні роки.

За перший місяць 2008-го року загальна сума Внутрішнього Державного та Гарантованого державою боргу зменшилася на 380 339,00

тис. грн. або на 2%,

проте загальний обсяг боргу за 2008 рік склав 46 667 513,84

тис. грн. В січні 2009-го року загальний внутрішній борг становив 46 847 513,84

тис. грн. тобто за перший місяць 2009-го року борг зріс на 180 000,00

тис. грн. або на 0,3%

. За січень поточного року, ріст Загального внутрішнього боргу становив 1 119 295,88

тис. грн. Темп приросту Внутрішнього боргу склав - 1%

в основному

за рахунок збільшення заборгованості перед юридичними особами на 1 123 330,50 тис. грн. Відношення Внутрішнього боргу до ВВП за 2007-2009 рр. зображено на Рис. 5.

Таблиця 4

Державний та Гарантований державою борг за Січень 2007-2010 рр. (тис. грн.)

31.01.2007

31.01.2008

31.01.2009

31.01.2010

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу

-1 101 849,15

-375 249,22

-3 475 345,06

26 010,36

Державний борг

-815 076,22

-213 545,08

-1 091 249,63

509 051,62

Внутрішній борг

-400 000,00

-380 339,00

180 000,00

1 123 330,31

Заборгованість перед юридичними особами

-400 000,00

-380 339,00

180 000,00

1123 330,50

Заборгованість перед банківськими установами

0,00

0,00

0,00

-0,19

Зовнішній борг

-415 076,22

166 793,92

-1 271 249,63

-614 278,69

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями

-156 977,50

-90 812,48

-163 931,77

-528 269,18

Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

-75 003,28

3 925,50

-237 211,20

-73 789,32

Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

-15,10

3,05

-38,86

-12,68

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

-183 080,53

253 677,85

-870 067,80

-12 207,51

Гарантований державою борг

-286 772,93

-161 704,14

-2 384 095,43

-483 041,26

Внутрішній борг

0,00

0,00

0,00

-4 034,43

Заборгованість перед юридичними особами

0,00

0,00

0,00

0,00

Заборгованість перед банківськими установами

0,00

0,00

0,00

-4 034,43

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

0,00

0,00

0,00

0,00

Зовнішній борг

-286 772,93

-161 704,14

-2 384 095,43

-479 006,83

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями

-89 083,80

-10 499,55

-1 085 894,28

-241 354,94

Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

-1 369,93

450,29

-1 073,45

0,00

Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

-27 985,87

16 678,45

-212 711,04

-63 299,75

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

-168 333,33

-168 333,33

-1 084 416,66

-174 352,17

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...