Меню сайта

Аналіз особливостей фінансування дефіциту державного бюджету в Україні

Джерело:http://www.minfin.gov.ua

Відповідно до Таблиці 3:

У 2007 році Державний та Гарантований внутрішній борг становив 18 807 352,59 тис. грн.

, що було наслідком заборгованості держави перед юридичними особами та перед банківськими установами. Розмір внутрішнього державного боргу станом на 31 грудня 2008 року зафіксовано в сумі 44 666 547,59

тис. гривень.

За 2008 спостерігалося збільшення обсягу внутрішнього боргу на суму 26 860 161 тис. гривень за рахунок збільшення заборгованості перед юридичними особами - на 24 375 295 тис. грн. і збільшення заборгованості перед банківськими установами на 2 448 867 тис. грн.

За 2009 рік відбулося зростання внутрішнього державного боргу до 91 070 076,77,

що вдвічі більше попереднього року, при одночасному збільшенні заборгованості перед юридичними особами в 2,61

рази, і зменшенні заборгованості перед банківськими установами на 7 706 122

тис. грн. Дані процеси були зумовлені непродуманою політикою уряду щодо управління державним внутрішнім боргом.

Аналізуючи державний борг за перший місяць поточного року варто звернутися до Табл. 4

. що містить дані про обсяг Державного та Гарантованого боргу за перший місяць 2010 р. та порівняти з відповідним періодом за попередні роки.

За перший місяць 2008-го року загальна сума Внутрішнього Державного та Гарантованого державою боргу зменшилася на 380 339,00

тис. грн. або на 2%,

проте загальний обсяг боргу за 2008 рік склав 46 667 513,84

тис. грн. В січні 2009-го року загальний внутрішній борг становив 46 847 513,84

тис. грн. тобто за перший місяць 2009-го року борг зріс на 180 000,00

тис. грн. або на 0,3%

. За січень поточного року, ріст Загального внутрішнього боргу становив 1 119 295,88

тис. грн. Темп приросту Внутрішнього боргу склав - 1%

в основному

за рахунок збільшення заборгованості перед юридичними особами на 1 123 330,50 тис. грн. Відношення Внутрішнього боргу до ВВП за 2007-2009 рр. зображено на Рис. 5.

Таблиця 4

Державний та Гарантований державою борг за Січень 2007-2010 рр. (тис. грн.)

31.01.2007

31.01.2008

31.01.2009

31.01.2010

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу

-1 101 849,15

-375 249,22

-3 475 345,06

26 010,36

Державний борг

-815 076,22

-213 545,08

-1 091 249,63

509 051,62

Внутрішній борг

-400 000,00

-380 339,00

180 000,00

1 123 330,31

Заборгованість перед юридичними особами

-400 000,00

-380 339,00

180 000,00

1123 330,50

Заборгованість перед банківськими установами

0,00

0,00

0,00

-0,19

Зовнішній борг

-415 076,22

166 793,92

-1 271 249,63

-614 278,69

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями

-156 977,50

-90 812,48

-163 931,77

-528 269,18

Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

-75 003,28

3 925,50

-237 211,20

-73 789,32

Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

-15,10

3,05

-38,86

-12,68

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

-183 080,53

253 677,85

-870 067,80

-12 207,51

Гарантований державою борг

-286 772,93

-161 704,14

-2 384 095,43

-483 041,26

Внутрішній борг

0,00

0,00

0,00

-4 034,43

Заборгованість перед юридичними особами

0,00

0,00

0,00

0,00

Заборгованість перед банківськими установами

0,00

0,00

0,00

-4 034,43

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

0,00

0,00

0,00

0,00

Зовнішній борг

-286 772,93

-161 704,14

-2 384 095,43

-479 006,83

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями

-89 083,80

-10 499,55

-1 085 894,28

-241 354,94

Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

-1 369,93

450,29

-1 073,45

0,00

Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

-27 985,87

16 678,45

-212 711,04

-63 299,75

Заборгованість, не віднесена до інших категорій

-168 333,33

-168 333,33

-1 084 416,66

-174 352,17

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...