Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Розглядаючи 2006 рік, слід відмітити, що як і в попередньому періоді відбулося досить суттєве збільшення суми неподаткових надходжень. Дана сума склала 62 318,5 тис. грн., що на 13 959,4 тис. грн., або 28,9% більше ніж цей же показник в 2005 році. Незважаючи на абсолютне зростання даного виду надходження його частка в усіх надходженнях спеціального фонду суттєво скоротилася і склала 21,9%. Виконання планових показників по даному виду надходжень склало 91,7%. Основну частину неподаткових надходжень, як і у попередні періоди складали власні надходження бюджетних установ, сума надходжень яких склала 54 604 тис. грн., що на 13 432,1 тис. грн., або на 32,6% більше ніж у 2005 році. Вони зайняли частку в 87,6% усіх неподаткових надходжень. Виконання плану склало 88,3%. Наступними за величиною питомої ваги у неподаткових надходженнях були доходи від власності та підприємницької діяльності. Сума їх надходжень до спеціального фонду досліджуваних місцевих бюджетів склала 7 285 тис. грн., що на 347,4 тис. грн., або на 5% більше ніж в 2005 році. В 2006 році даний вид надходжень зайняв 11,7% усіх неподаткових надходжень. План по вказаному показнику був виконаний на 122,2%. Решта коштів була отримана від усіх інших неподаткових надходжень, сума яких склала 429,5 тис. грн., що на 179,2 тис. грн., або на 72,1% більше ніж попереднього року. Щодо виконання плану, то слід зазначити, що понад план надійшло 318,8 тис. грн., тобто план по даних надходженнях було перевиконано майже в чотири рази.

Аналізуючи минулий 2007 рік слід відмітити, що тенденція до щорічного збільшення суми неподаткових надходжень збереглася. Так протягом попереднього періоду неподаткові надходження були отримані в сумі 74 408,8 тис. грн., що на 12 090,3 тис. грн., або на 19,4% більше ніж в 2006 році. Їх питома вага в усіх надходженнях спеціального фонду зросла відносно 2006 і склала 24,4%. Основна сума вказаних надходжень була отримана за рахунок власних надходжень бюджетних установ, вона склала 67 136,1 тис. грн., що на 12 532 тис. грн., або на 23% більше ніж в попередньому періоді. За рахунок доходів від власності та підприємницької діяльності надходження склали 7 132,2 тис. грн., що на 152,8 тис. грн. менше ніж в 2006 році. Решта неподаткових надходжень склала 140 тис. грн., що менше попереднього періоду на 288,9 тис. грн

Щодо поточного року, то станом на 1 жовтня 2008 року неподаткові надходження склали 70 864,2 тис. грн., що на 19 623,4 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Виконання річного плану складає 85,4%. В дану суму увійшли власні надходження бюджетних установ в сумі 55 265,5 тис. грн., що на 8 440 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2007 року і склали частку в 78%, та доходи від власності та підприємницької діяльності в сумі 15 454,8 тис. грн., що на 11 145,9 тис. грн. більше ніж на 1 жовтня торік і зайняли частку 21,8%. Виконання річного планового показника по них становить 77,1% та 136,5% відповідно. Решта надходжень зайняла 0,2% усіх неподаткових надходжень і надійшла в сумі 143,9 тис. грн

Підводячи підсумок вище проведеного аналізу можна сказати, що сума неподаткових надходжень з кожним роком дослідженого періоду зростала, що є позитивним явищем. Дещо змінювалася питома вага даного виду надходжень. Так протягом 2004-2007 років та 9 місяців 2008 року їх частка в усіх доходах спеціального фонду коливалася від 19% до 26,8%.

Перейти на сторінку: 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...