Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Розглядаючи 2006 рік, слід відмітити, що як і в попередньому періоді відбулося досить суттєве збільшення суми неподаткових надходжень. Дана сума склала 62 318,5 тис. грн., що на 13 959,4 тис. грн., або 28,9% більше ніж цей же показник в 2005 році. Незважаючи на абсолютне зростання даного виду надходження його частка в усіх надходженнях спеціального фонду суттєво скоротилася і склала 21,9%. Виконання планових показників по даному виду надходжень склало 91,7%. Основну частину неподаткових надходжень, як і у попередні періоди складали власні надходження бюджетних установ, сума надходжень яких склала 54 604 тис. грн., що на 13 432,1 тис. грн., або на 32,6% більше ніж у 2005 році. Вони зайняли частку в 87,6% усіх неподаткових надходжень. Виконання плану склало 88,3%. Наступними за величиною питомої ваги у неподаткових надходженнях були доходи від власності та підприємницької діяльності. Сума їх надходжень до спеціального фонду досліджуваних місцевих бюджетів склала 7 285 тис. грн., що на 347,4 тис. грн., або на 5% більше ніж в 2005 році. В 2006 році даний вид надходжень зайняв 11,7% усіх неподаткових надходжень. План по вказаному показнику був виконаний на 122,2%. Решта коштів була отримана від усіх інших неподаткових надходжень, сума яких склала 429,5 тис. грн., що на 179,2 тис. грн., або на 72,1% більше ніж попереднього року. Щодо виконання плану, то слід зазначити, що понад план надійшло 318,8 тис. грн., тобто план по даних надходженнях було перевиконано майже в чотири рази.

Аналізуючи минулий 2007 рік слід відмітити, що тенденція до щорічного збільшення суми неподаткових надходжень збереглася. Так протягом попереднього періоду неподаткові надходження були отримані в сумі 74 408,8 тис. грн., що на 12 090,3 тис. грн., або на 19,4% більше ніж в 2006 році. Їх питома вага в усіх надходженнях спеціального фонду зросла відносно 2006 і склала 24,4%. Основна сума вказаних надходжень була отримана за рахунок власних надходжень бюджетних установ, вона склала 67 136,1 тис. грн., що на 12 532 тис. грн., або на 23% більше ніж в попередньому періоді. За рахунок доходів від власності та підприємницької діяльності надходження склали 7 132,2 тис. грн., що на 152,8 тис. грн. менше ніж в 2006 році. Решта неподаткових надходжень склала 140 тис. грн., що менше попереднього періоду на 288,9 тис. грн

Щодо поточного року, то станом на 1 жовтня 2008 року неподаткові надходження склали 70 864,2 тис. грн., що на 19 623,4 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Виконання річного плану складає 85,4%. В дану суму увійшли власні надходження бюджетних установ в сумі 55 265,5 тис. грн., що на 8 440 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2007 року і склали частку в 78%, та доходи від власності та підприємницької діяльності в сумі 15 454,8 тис. грн., що на 11 145,9 тис. грн. більше ніж на 1 жовтня торік і зайняли частку 21,8%. Виконання річного планового показника по них становить 77,1% та 136,5% відповідно. Решта надходжень зайняла 0,2% усіх неподаткових надходжень і надійшла в сумі 143,9 тис. грн

Підводячи підсумок вище проведеного аналізу можна сказати, що сума неподаткових надходжень з кожним роком дослідженого періоду зростала, що є позитивним явищем. Дещо змінювалася питома вага даного виду надходжень. Так протягом 2004-2007 років та 9 місяців 2008 року їх частка в усіх доходах спеціального фонду коливалася від 19% до 26,8%.

Перейти на сторінку: 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...