Меню сайта

Вимоги охорони праці на ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ”

Для аналізу робочих місць на підприємстві здійснюється атестація робочих місць. Для цього наказом по ПрАТ організовується атестаційна комісія не рідше двох раз на три роки. Основна її мета - регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізацій прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

По закінченню атестації комісією складається, в разі необхідності, «Розрахунок пільг за роботу в шкідливих умовах працівникам ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ».

Згідно колективного договору ПрАТ “Коростенський завод ЗБШ” щодо питань охорони праці адміністрація зобов’язується:

Регулювати відносини між керівництвом і працівниками ПрАТ з питань по поліпшенню безпеки, умов і гігієни праці та виробничого середовища у відповідності до Закону України «Про охорону праці».

При укладенні трудового договору інформувати під розпис працівників про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та про права на пільги і компенсаціїї за роботу в таких умовах.

Забезпечити дію служби охорони праці у відповідності з Типовим положенням, затвердженим Держкомітетом України по нагляду за охороною праці.

Служба охорони праці безпосередньо підпорядковується голові правління ПрАт за своїм посадовим становищем та умовами оплати праці і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб підприємства.

Виконувати в строк заходи по покращенню умов праці, передбачені Угодою між адміністрацією і профкомом підприємства.

Виконувати всі види робіт в суворій відповідності до вимог правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

Своєчасно проводити навчання, інструктажі і перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Постійно проводити заходи по створенню безпечних умов праці на робочому місці, безпеки технологічних процесів, санітарно-побутових умов, які відповідали б вимогам нормативних актів про охорону праці.

Щоквартально проводити аналіз причин нещасних випадків на виробництві і приймати необхідні міри по їх усуненню.

Забезпечити працівників обладнаними санітарно-побутовими приміщеннями і організовувати правильну їх експлуатацію і ремонт. Забезпечити нормальну і безперебійну роботу всього санітарно-побутового обладнання в цехах заводу.

Забезпечити працівників підприємства доброякісною питною водою.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням, працівникам видавати безкоштовно за встановленими нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. При необхідності проводити прання і ремонт спецодягу.

Робітникам всіх спеціальностей щомісяця видавати по 200 гр. мила.

Робітникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, в разі перевищення на робочому місці ГДР шкідливих хімічних речовин, згідно з ст 166 КЗпП України видавати молоко по встановленим нормам.

Здійснювати систематичний контроль за станом повітряного середовища в цехах шляхом регулярного проведення лабораторних аналізів і замірів СЕС.

Проводити попередній і періодичний медогляди працюючих, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та з шкідливими чи небезпечними умовами праці. На час проходження огляду за працівниками зберігається середній заробіток на протязі 2-х днів, а при обстеженні в стаціонарі - на весь період обстеження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...