Меню сайта

Аналіз доходів і видатків державного бюджету України

Видатки соціального спрямування Державного бюджету України у 2005-2009 роках

Рисунок 2.9 - Видатки соціального спрямування за 2007-2009 рр.

Ресурси державного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на фінансування основних захищених статей бюджету зокрема заробітної плати з нарахуваннями, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій, стипендій, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів тощо.

Згідно з законом про бюджет на 2009 рік розміри мінімальної заробітної плати протягом року зросли на 139 гривень (з 605 до 744 гривень), а розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб - на 75 гривень (з 669 до 744 гривень). З 1 листопада 2009 року розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб було встановлено на рівні 744 гривень.

Видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу у 2009 році зросли, порівняно з 2008 роком, у середньому на 13,7 відсотка.

Згідно з законом про бюджет на 2008 рік розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати підвищувалися протягом року, відповідно збільшувалися соціальні допомоги населенню, грошове утримання військовослужбовців, пенсійні виплати.

У роботі [4] сказано, що середньозважена мінімальна заробітна плата у 2008 році становила 532,5 грн., а її приріст до 2007 року дорівнював 23,8 відсотка. Крім того, була вишукана можливість прискорити введення у повному обсязі Єдиної тарифної сітки вже з 1 вересня 2008 року, а не з 1 листопада, як планувалося раніше. Це дало змогу підвищити розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у вересні та жовтні 2008 року в середньому на 9,6% порівняно із передбаченими раніше розмірами у цих місяцях.

У 2008 році видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу збільшено порівняно з 2007 роком у середньому на 24,7%. Це дало змогу забезпечити зростання виплат у середньому старшим офіцерам до 3350 грн., молодшим офіцерам - до 2430 грн., військовослужбовцям за контрактом - до 1350 гривень.

З метою поліпшення демографічної ситуації в Україні збільшено розміри соціальних гарантій у зв’язку з народженням дитини. Зокрема, розміри при народженні першої дитини, другої, а також третьої та наступної дитини у 2008 році дорівнювали 12240 грн., 25 тис. грн. та 50 тис. грн. відповідно.

Також у 2008 році продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Рівень гарантованих державою доходів для малозабезпечених сімей підвищено на 10% порівняно з 2007 роком. При цьому для кожної дитини відповідно до чинного законодавства рівень забезпечення прожиткового мінімуму додатково підвищено на 10%, для дітей, які утримуються одинокими матерями або батьками-інвалідами І чи ІІ групи, це підвищення становить 20 відсотків.

З державного бюджету Пенсійному фонду у 2009 році було надано трансфертів у сумі 48,5 млрд. грн., що на 7,1 млн. грн. (на 17,2 відсотка) більше ніж у 2008 році. Зростання мінімальної пенсії у 2009 році становило 15,1%, інфляція за вказаний період зросла на 12,3 відсотка. У 2008 з бюджету було надано трансфертів Пенсійному фонду України в обсязі 40,2 млн. грн., що відповідає річному плановому показнику. Це дало змогу забезпечити заплановане підвищення пенсій.

На кінець 2008 року мінімальна пенсійна виплата становила 544 грн., що більш як на 30 відсотків перевищує аналогічний показник на кінець 2007 року. Середній розмір пенсії наприкінці 2008 року становив 895 грн., що в 1,5 рази більше ніж у грудні 2007 року.

Видатки на духовний та фізичний розвиток за 2009 рік зросли на 10,3% порівняно з 2008 роком і становили 3,2 млрд. грн., а у 2008 році вони становили 2,9 млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн більше ніж в 2007 році.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...