Меню сайта

Управління інвестиційною діяльністю

Суб'єктом інвестиційної діяльності є також замовник. Замовниками можуть бути інвестори, а також уповноважені інвестори, фізичні та юридичні особи, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів і не втручаються у підприємницьку діяльність інших суб'єктів інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено договором між ними.

Підрядники як суб'єкти інвестиційної діяльності - це фізичні і юридичні особи, які виконують роботи за договором підряду і/або державним контрактом, що укладається із замовником.

Користувачами об'єктів інвестиційної діяльності можуть бути інвестори, а також інші фізичні та юридичні особи (у тому числі іноземні), державні органи й органи місцевого самоуправління, іноземні держави, міждержавні об'єднання та організації, для яких створюються об'єкти інвестиційної діяльності.

Суб'єкти інвестиційної діяльності діють в інвестиційній сфері, яка включає:

сферу капітального будівництва, де відбувається вкладення інвестицій в основні засоби виробничого і невиробничого призначення. Ця сфера об'єднує діяльність замовників-інвесторів, підрядників, проектувальників, постачальників обладнання та інших суб'єктів інвестиційної діяльності;

інноваційну сферу, в якій реалізуються науково-технічна продукція та інтелектуальний потенціал;

сферу обігу фінансового капіталу, грошового, позичкового і фінансових зобов'язань у різних формах.

Об'єктом інвестиційної діяльності є майно в різних формах, на яке витрачено інвестиції та яке використовується для отримання прибутку: основні та обігові кошти, цінні папери, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, майнові права [40, 157].

Комплекс підприємств і установ, продукція чи послуги яких сприяють реалізації інвестиційної діяльності, становить інвестиційний комплекс країни. До нього належать:

підприємства будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування;

проектні організації та установи;

фінансові посередники - інвестиційні банки, компанії, фонди;

органи державного управління, що регулюють діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності;

інфраструктура фондового ринку.

Весь національний дохід країни поділяється на фонд споживання та фонд нагромадження. Останній є узагальненим обсягом капітальних вкладень усіх підприємств за рік. Його частка може становити 20-30% національного доходу. На частку державних коштів за останні роки в Україні припадає лише п'ята частина капітальних вкладень, і можливе подальше її зниження.

За формами відтворення прямі інвестиції (капітальні вкладення) поділяються на такі види:

у нове будівництво - створення нових підприємств (виробництв) на нових місцях за новими проектами;

на розширення виробництва - уведення в дію нових основних фондів, подібних до діючих, для екстенсивного збільшення обсягів виробництва на діючих об'єктах;

на реконструкцію - оснащення діючих виробництв новою технологією та технікою за новими комплексними проектами;

на технічне переустаткування - для підвищення технічного рівня виробництва за рахунок заміни старого обладнання на нове продуктивніше.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...