Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

Показники ефективності визначають наскільки підприємство правильно та раціонально управляє своїми трудовими ресурсами, основними засобами, предметами праці та землі.

Узагальнюючим показником ефективності виробництва є показник норми прибутку на власний та авансований капітал. Рівень цього показника безпосередньо залежить від рентабельності продажу та числа оборотів авансованого чи власного капіталу. Так норма прибутку на капітал, як у авансованому капіталі так і у власному суттєво вища у агрокомплексу «Узин», що показує згуртованість, злагодженість, раціональність управління підприємством.

Рентабельність - показник, що визначає економічну ефективність виробництва, показує грошову виручку від реалізації товарів, чи прибуток повністю покриває витрати, чи є економічна вигода виробництва.

За даними статистичної звітності, порівняємо показники товарної продукції і факторів, що впливають на неї ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Товарна продукція і фактори, що на неї впливають Табл.2.1.9

Показники

2008

2009

Товарна продукція, тис. грн.

494

910

Авансований капітал, тис. грн.

2066

1621

Ефективність використання авансованого капіталу, %

24

56

,83=0,782,3

Товарна продукція - продукт виробництва підприємства, що має бути проданий з економічною вигодою для підприємства. У таблиці бачимо тенденцію до збільшення товарної продукції та збільшення ефективності використання авансованого капіталу більш як у 2 рази проте авансований капітал зменшився.

Економічний тип розвитку - це співвідношення між зміною в часі величини авансованого капіталу та обсягу виробництва валової продукції. Розрізняють типи розвитку:

– Інтенсивний

– Екстенсивний

– Зрівноважений

– Інтенсивно - екстенсивний

– Екстенсивно - інтенсивний

Для визначення типу підприємства застосуємо такі формули:

Дак = (ВПак : ВП) · 100;

Д = (ВП: ВП) · 100.

Вони визначають питому вагу екстенсивного та інтенсивного факторів. Розпишемо ці формули:

DВП = DВПак + DВП =>

де Рj1, Рj0 величина авансованого капіталу на 1 га сільськогосподарських угідь відповідно у звітний і базовий періоди; - узагальнюючий показник ефективності використання авансованого капіталу відповідно у звітний і базовий роки, що визначається діленням валової продукції на його величину, тобто Ψ = ВП : АК.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...