Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

Табл. 2.1.3

На підставі статистичних даних таблиці робимо висновок про порівняно низькі показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва ТОВ «Адоніс». Ми бачимо, що розмір авансованого капіталу на 1 гектар майже не відрізняється від розміру авансованого капіталу агрокомплексу «Узин», що свідчить про можливості підприємства створювати конкурентоспроможну продукцію. ТОВ «Адоніс» має досить непоганий показник оборотного капіталу на 1 гектар, а звернувшись до таблиці 2.1.1 та фінансової звітності підприємства ми бачимо, що зі всіх 1241 тисячі оборотних фондів власних - 1127 тисяч, що каже про фінансову стабільність.

Отже, більшість показників матеріально-речової складової інтенсивності виробництва каже про відносно ефективне використання ресурсів та надійність підприємства як економічного суб’єкта.

За даними статистичної звітності, порівняємо показники інтенсивності використання земельних ресурсів ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показники інтенсивності використання земельних ресурсів Табл. 2.1.4

Показники

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

2008

2009

2008

2009

Ступінь розораності

1

1

0,98

0,95

Частка інтенсивних культур у загальній посівній площі, %

0,07

0,09

0,89

0,82

Розглянувши таблицю бачимо протилежну тенденцію на двох підприємствах. «Адоніс» - не змінив розораність землі та збільшив частку інтенсивних у загальній посівній площі. У свою чергу агрокомплекс «Узин» навпаки, зменшив ступінь розораності та частку інтенсивних культур.

Отже, бачимо тенденцію збільшення виробництва в ТОВ «Адоніс». Та скорочення виробництва в агрокомплексу «Узин».

За даними статистичної звітності, порівняємо показники розміру підприємств ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показники стану і руху основних фондів 2009 р. Табл. 2.1.6

Назва показника

ТОВ «Адоніс»

ТОВ АФ «Узин»

Відношення показників «Адоніс» до «Узин»

Коефіцієнт зростання

1,003

1,11

0,9

Коефіцієнт оновлення

-

0,10

-

Коефіцієнт вибуття

0,34

-

-

Коефіцієнт сукупного відтворення

0,67

0,11

6,09

Коефіцієнт зносу

0,67

0,84

0,79

Коефіцієнт придатності

0,33

0,16

2,06

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...