Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

Табл. 2.1.3

На підставі статистичних даних таблиці робимо висновок про порівняно низькі показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва ТОВ «Адоніс». Ми бачимо, що розмір авансованого капіталу на 1 гектар майже не відрізняється від розміру авансованого капіталу агрокомплексу «Узин», що свідчить про можливості підприємства створювати конкурентоспроможну продукцію. ТОВ «Адоніс» має досить непоганий показник оборотного капіталу на 1 гектар, а звернувшись до таблиці 2.1.1 та фінансової звітності підприємства ми бачимо, що зі всіх 1241 тисячі оборотних фондів власних - 1127 тисяч, що каже про фінансову стабільність.

Отже, більшість показників матеріально-речової складової інтенсивності виробництва каже про відносно ефективне використання ресурсів та надійність підприємства як економічного суб’єкта.

За даними статистичної звітності, порівняємо показники інтенсивності використання земельних ресурсів ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показники інтенсивності використання земельних ресурсів Табл. 2.1.4

Показники

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

2008

2009

2008

2009

Ступінь розораності

1

1

0,98

0,95

Частка інтенсивних культур у загальній посівній площі, %

0,07

0,09

0,89

0,82

Розглянувши таблицю бачимо протилежну тенденцію на двох підприємствах. «Адоніс» - не змінив розораність землі та збільшив частку інтенсивних у загальній посівній площі. У свою чергу агрокомплекс «Узин» навпаки, зменшив ступінь розораності та частку інтенсивних культур.

Отже, бачимо тенденцію збільшення виробництва в ТОВ «Адоніс». Та скорочення виробництва в агрокомплексу «Узин».

За даними статистичної звітності, порівняємо показники розміру підприємств ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показники стану і руху основних фондів 2009 р. Табл. 2.1.6

Назва показника

ТОВ «Адоніс»

ТОВ АФ «Узин»

Відношення показників «Адоніс» до «Узин»

Коефіцієнт зростання

1,003

1,11

0,9

Коефіцієнт оновлення

-

0,10

-

Коефіцієнт вибуття

0,34

-

-

Коефіцієнт сукупного відтворення

0,67

0,11

6,09

Коефіцієнт зносу

0,67

0,84

0,79

Коефіцієнт придатності

0,33

0,16

2,06

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...