Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

Дана таблиця засвідчує показники та тенденції розвитку підприємства. Розглядаючи перший показник - коефіцієнт зростання можна казати про збільшення обсягів основних засобів, що позитивно відбивається на діяльності підприємства. Коефіцієнт зростання в «Адонісі» складає 1,003. Аналогічну тенденцію бачимо і в агрокомплексі «Узин», у нього коефіцієнт зростання дорівнює 1,11.

Коефіцієнт оновлення вказує на кількість нових основних засобів, що були введені протягом року. Коефіцієнт оновлення на підприємстві «Узин» дорівнює 0,1 на відміну від ТОВ «Адоніс» де цей показник відсутній.

Коефіцієнт сукупного відтворення - відношення вартості основних засобів, що надійшли протягом року, до первісної вартості всіх основних засобів на початок року. Цей показник дає змогу судити про те, яка частка нововеддених основних засобів використана на просте відтворення, а яка - на розширене. Він акумулює в собі значення коефіцієнта вибуття і приросту. У формалізованому вигляді зв’язок між цими коефіцієнтами можна подати так:

Ксв = Кв + Кпр.

На підприємстві «Адоніс» він становить 0,67, на агрокомплексі «Узин» - 0,11.

Фактично вони показують рівень оновлення основних засобів. Зазначимо, що Адоніс має розширене відтворення тому коефіцієнт має позитивний вплив на підприємство. Агрокомплекс «Узин» на відміну від ТОВ «Адоніс» має більш звужене відтворення, а тому коефіцієнт приросту зазначає негативність впливу на виробництво.

Коефіцієнт зносу та придатності визначає стан виробничих фондів на підприємстві. Два показники є взаємозалежними та в сумі дорівнюють одиниці. Чим вищий коефіцієнт придатності і менший коефіцієнт зношення, тим кращі умови має підприємство для більш раціонального використання основних засобів. Так бачимо, що підприємство «Адоніс» має високий показник зносу - 0,67, та відповідно низький показник придатності - 0,33, що безумовно каже про погані умови для виробничої діяльності та нераціональність використання основних засобів. Співвідношення цих показників на підприємстві агрокомплексу «Узин» ще гірше: коефіцієнт зносу 0,85, коефіцієнт придатності 0,15, що каже про погану організацію та нераціональне використання основних засобів.

За даними статистичної звітності, порівняємо вартісні показники абсолютної ефективності ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Вартісні показники абсолютної ефективності ТОВ «Адоніс» за 2009 рік

Табл. 2.1.7

Показник (тис.грн)

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

Товарна продукція на 1 га с/г угідь

1,8

3,08

Валовий прибуток на 1 га с/г угідь

2,17

0,8

Чистий прибуток на 1 га с/г угідь

1,8

3,7

Таблиця вартісних показників ефективності показує раціональність використання ресурсів та основних засобів. Бачимо, що ці показники на підприємствах відрізняються приблизно в 2 рази, що каже про погану виручку на ТОВ «Адоніс» з 1 га по відношенню до агрокомплексу «Узин», частка чистого прибутку вища ніж у агрокомплексу «Узин», а валового прибутку нижче. За даними статистичної звітності, порівняємо економічні показники ефективності ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»(Табл.2.1.8)

Економічні показники ефективності за 2009 рік Табл.2.1.8

Показник

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

Норма прибутку (збитку) на авансований капітал, %

0,06

27,9

Норма прибутку(збитку) на власний капітал, %

0,07

60,7

Рівень рентабельності, %

-22,9

40,0

Рентабельність продажу, %

1,2

21,4

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...