Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

ТОВ «Адоніс» - товариство з обмеженою відповідальністю, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції. ТОВ - підприємство, яке має статутні фонди, які поділені на частки, розміри яких визначаються установчими документами. Товариства з обмеженою відповідальністю утворюють статутні фонди за рахунок коштів учасників , число яких, як правило, невелике і наперед відоме.

Підприємство розташоване в селі Озерно, Білоцерківського Району Київської області. Розташування підприємства, що розглядається, має сприятливі умови для вирощування сільськогосподарських культур так як на даній території спостерігаються родючі ґрунти - чорноземи та сприятливий клімат - помірно континентальний . Підприємство виробляє продукцію рослинництва.

Для детальнішої характеристики підприємства розглянемо його через призму сільськогосподарського підприємства як агрокомплекс «Узин» за такими показниками:

– Порівняння показників розміру підприємств за 2009

– Структура товарної продукції рослинництва ТОВ «Адоніс»

– Показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва у 2009

– Показники інтенсивності використання земельних ресурсів

– Показники стану і руху основних фондів 2009 р.

– Вартісні показники абсолютної ефективності ТОВ «Адоніс» за 2009 рік

– Економічні показники ефективності за 2009 рік

– Товарна продукція і фактори, що на неї впливають

За даними статистичної звітності, порівняємо показники розміру підприємства ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показників розміру підприємства 2009 рік Таблиця 2.1.1

Показники

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

Дані ТОВ «Адоніс» у % до даних агрокомплексу «Узин»

Площа сільськогосподарських угідь, га

505

1833

27,5

Авансований капітал, тис. грн., в тому числі:

1621

6092

26.6

Власний капітал

1528,5

1589

96.1

Позичковий капітал

92.5

4503

2

Середньорічна чисельність працівників, осіб

17

13

130,7

Обсяг продажу продукції, тис. грн., в тому числі

910

5663

16

В розрахунку на 1 га, грн

1.8

3

0.6

Аналізуючи таблицю бачимо суттєві відмінності розміру даних підприємств.

Площа сільськогосподарських угідь ТОВ «Адоніс» на 73,5 % менше ніж у агрокомплексу «Узин». З цього випливає фінансова різниця між підприємствами: по-перше розмірами авансованого капіталу і по-друге відношенню власного капіталу до позичкового, що безпосередньо впливає фінансову стабільність підприємства. Так в «Узині» частка власного капіталу складає 26%, що каже про залежність підприємства від позичальників. На відміну від ТОВ «Адоніс» агрокомплекс «Узин» має більш ніж 94% власного капіталу, що наголошує на його стабільності та менший залежності від зовнішніх факторів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...