Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Аналіз прибутку і рентабельності. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. Метою діяльності будь-якої комерційної структури в умовах ринкової економіки в кінцевому рахунку є отримання прибутку, здатної забезпечити її подальший розвиток. Аналіз динаміки чистого прибутку є одним з невід'ємних елементів фінансового аналізу (табл. 2.11.)

Таблиця 2.11. Аналіз формування чистого прибутку приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Приріст 2010 до 2009

Приріст 2011 до 2010

абс.

., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дохід (виручка) від реалізації (стр. 010)

22153227

91,98

21504265

93,85

26167481

97,56

-648962

-2,92

4663216

17,82

Собівартість проданої продукції (стр. 016)

21445818

89,04

20478555

89,37

24027890

89,58

-967263

-4,51

3549335

14,77

Комерційні видатки (стр. 040)

609962

2,53

581005

2,53

524889

1,95

-28957

-4,47

-56116

-10,69

Управлінські видатки (стр. 050)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доходи за операціях з довгостроковими і поточними активами (стр. 070)

1310629

5,44

969660

4,23

289843

1,08

-340969

-26,01

-679817

ум. в 2,34

Витрати по операціях з довгостроковими і поточними активами (стр. 080)

892705

3,7

371483

1,62

295246

1,1

-521222

-58,38

-76237

-25,82

Операційні доходи (стр. 090)

48820

0,2

11502

0,05

16527

0,06

-37318

-76,43

5025

30,4

Операційні витрати (стр. 100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Позареалізаційні доходи (стр. 110)

571637

2,3

426960

1,86

346342

1,2

-144677

-25,3

-80618

-23,27

Позареалізаційні витрати (стр. 120)

78278

0,3

156905

0,68

131449

0,4

78627

ув. в 1,004

-25456

-19,36

Надзвичайні доходи (стр. 140)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Надзвичайні витрати (стр. 150)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Податок на прибуток і інші аналогічні платежі (стр. 170)

1028883

4,2

1292344

5,64

1768289

6,59

263461

25,6

+475945

+26,91

Прибуток, зо залишився у розпорядженні компанії (стр. 180)

28667

0,11

32100

0,14

72430

0,27

3433

11,97

+40330

+55,68

Сумарні доходи (стр. 010+070+090+110 +140)

24084313

100

22912387

100

26820193

100

-1171926

-4,86

+3907806

+14,57

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Читайте більше

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...