Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

Фінансова стійкість є показником платоспроможності в тривалому проміжку часу. На відміну від кредитоспроможності, є показником, важливим не зовнішнім, а внутрішнім фінансовим службам. Фінансова стійкість та її оцінка - один з найважливіших етапів фінансового аналізу в організації (табл. 2.10.). Основними показниками, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є наступні показники: коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів.

Таблиця 2.10. Коефіцієнти фінансової стійкості

Показник

Рекомендовані значення

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1

2

3

4

5

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

>0,5

0,37

0,39

0,33

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

2,65

2,54

3,01

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,62

0,6

0,66

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

<1

1,65

1,54

2,01

*Джерело: розрахунки автора.

Високі показники коефіцієнта концентрації позикового капіталу і низькі коефіцієнта власного капіталу вкрай негативно позначаються на фінансовій стійкості підприємства. Так як ці коефіцієнти знаходяться в зворотній залежності, аналізувати їх варто з точки зору переважання однієї з часток. Для фірми «Адлер» характерно переважання частки позикового капіталу. Це можна оцінити з одного боку як потенційно можливий ризик для підприємства, проте з іншого боку, це може свідчити про здатність підприємства залучати значні обсяги позикових і засобів та ефективно їх використовувати, отримуючи з них віддачу, що позитивно позначається на темпах економічного зростання підприємства. При цьому тенденцію на збільшення значень коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів підприємству слід розглядати як потенційно небезпечну для фінансової стійкості. В цілому рекомендації для фірми «Адлер» стосуватиметься частки позикового капіталу в структурі капіталу. На мою думку, ця частка повинна бути знижена до нормативного значення. Співвідношення позикових і власних коштів має бути приблизно 50% на 50%. В даному випадку при досить високих обсягах залученого капіталу підприємство буде достатньо фінансово стійким.

Аналіз платоспроможності підприємства. Крім фінансової стійкості підприємства, одним із критеріїв фінансового положення підприємства є оцінка його платоспроможності, під якою прийнято розуміти здатність підприємства розраховуватися за своїми зовнішніми зобов'язаннями. Для визначення рівня платоспроможності підприємства аналізуються коефіцієнти ліквідності.

Коефіцієнти ліквідності - це відносні фінансові показники, що характеризують платоспроможність компанії в короткостроковому періоді, її здатність витримувати швидкоплинні зміни в ринковій кон'юнктурі і бізнес-середовищі. Розрахунки будемо здійснювати на підставі бухгалтерського балансу з максимальною деталізацією, у зв'язку з важливістю цих показників для аналізу платоспроможності підприємства.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Читайте більше

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...