Меню сайта

Поняття лізингу та його види

При операційному лізингу лізингова компанія купує устаткування заздалегідь, не знаючи конкретного орендаря. Тому фірми, що займаються оперативним лізингом, повинні добре знати кон'юнктуру ринку інвестиційних товарів як нових, так і колишніх вже у вжитку. Лізингові компанії при цьому виді лізингу самі страхують майно, що здається в оренду, та забезпечують його техобслуговування і ремонт.

Після закінчення терміну лізингового договору лізингоодержувач має право:

- продовжити термін договору на більш вигідних умовах;

- повернути обладнання лізингодавцю;

- купити обладнання у лізингодавця при наявності угоди на купівлю за реальною ринковою вартістю. Оскільки при укладенні договору неможливо достатньо точно визначити залишкову ринкову вартість об'єкта угоди, то це положення потребує від лізингових фірм гарного знання кон'юнктури ринку уживаного обладнання.

Лізингоодержувач за допомогою операційного лізингу прагне збігти ризиків, пов'язаних з володінням майном, наприклад, з моральним старінням, зниженням рентабельності у зв'язку зі зміною попиту на вироблену продукцію, поломкою обладнання, збільшенням прямих і непрямих витрат, викликаних ремонтом і простоєм устаткування, і т.д. Тому лізингоодержувач надає перевагу операційному лізингу у випадках, коли:

- очікувані доходи від використання орендованого обладнання не окупають його початкової вартості;

- обладнання потрібно на невеликий термін (сезонні роботи або разове використання);

- для обладнання необхідне спеціальне техобслуговування;

- об'єктом угоди виступає нове, неперевірене обладнання.

Особливості операційного лізингу визначили його розповсюдження у таких галузях, як сільське господарство, транспорт, гірничодобувна промисловість, будівництво, електронна обробка інформації [1].

Фінансовий лізинг - це угода, що передбачає протягом періоду своєї дії виплату лізингових платежів, що покривають повну вартість амортизації обладнання або більшу його частину, додаткові витрати і прибуток лізингодавця (табл. 1.1).

Після завершення терміну контракту лізингоодержувач може:

- купити об'єкт угоди за залишковою вартістю;

- укласти новий договір на менший термін і за пільговою ставкою;

- повернути об'єкт угоди лізинговій компанії.

Таблиця 1.1 - Порівняльна характеристика операційного та фінансового лізингу

Операційній лізинг

Фінансовий лізинг

Лізингодавець не розраховує відновити усі свої витрати за рахунок надходження лізингових виплат від одного лізингоодержувача;

Участь третьої сторони (виробника чи постачальника об'єкту угоди);

Лізинговий договір укладається, як правило, від 2 до 5 років, що значно менше, ніж терміни фізичного зносу обладнання, і може бути розірваний лізингоодержувачем у будь-який час;

Неможливість розірвання угоди протягом так званого основного терміну оренди, тобто терміну, необхідного для відшкодування витрат орендодавця;

Ризик псування або втрати об'єкта лежить в основному на лізингодавці.

Більш тривалий термін лізингової угоди (звичайно близький терміну служби об'єкта угоди);

Ставка лізингових платежів зазвичай вища, ніж при фінансовому лізингу.

Об'єкти угод, як правило, відрізняються високою вартістю

Об'єктом угоди є найбільш популярні види машин і устаткування

Про свій вибір лізингоодержувач сповіщає лізингодавця за 6 місяців або в інший період до закінчення терміну договору. Якщо в договорі передбачається погодження на купівлю предмета угоди, тоді сторони заздалегідь визначають залишкову вартість об'єкта. Зазвичай вона становить від 1 до 10% початкової вартості, що дає право лізингодавцю нараховувати амортизацію на всю вартість обладнання.

Так як фінансовий лізинг за економічними ознаками схожий з довго-строковими банківським кредитуванням капітальних вкладень, то особливе місце на ринку фінансового лізингу займають банки, фінансові компанії та спеціалізовані компанії, тісно пов'язані з банками [2].

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...