Меню сайта

Відділ обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів

У відділі обліку та звітності інформаційного забезпечення то контролю за надходженням доходів ведеться облік платників. Згідно з даними таблиці 2.1 можна зробити висновки щодо кількості платників, які надали звіти. У звітному році кількість юридичних осіб, які вели діяльність становила 312 осіб, це на 12 осіб менше ніж у попередньому, тобто менше на 3,7% . Кількість юридичних осіб, які не вели діяльність у звітному році також, зменшилась на 38,5%. Кількість фізичних осіб, що вели діяльність збільшилась на 37 осіб, це на 4,41% більше, ніж у 2010 році; одночасно з цим кількість фізичних осіб, що не вели діяльність зменшилась на 12,04% (23 особи). Щодо загальної кількості юридичних осіб, то вона зменшилась на 4,42%; при цьому загальна кількість фізичних осіб, які надали звіти збільшилась на 1,36% (23 особи).

У відділі обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів ведеться облік не тільки платників, але й облік виданих свідоцтв застрахованих осіб; кількість заповнених бланків та записів анкет у базі даних.

Треба також зазначити, Пенсійний фонд України наділений повноваженнями застосовувати фінансові санкції, передбачені ЗУ №2464 (п.6ч. ст.13 цього Закону) за несвоєчасну сплату внесків та несвоєчасне подання звіту до територіального управління ПФУ.

Зробимо аналіз надходження коштів за звітній місяць грудень в 2010 та 2011 роках в управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі в таблиці 2.2, при цьому використовуючи дані форм звітності: Аналіз виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі за 2010 рік та 2011 рік, М00 «Звіт про надходження коштів до ПФУ» за 2010 рік та 2011 рік.

Таблиця 2.2 Аналіз надходження коштів управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі за грудень за 2010, 2011 років (тис. грн.)

Назва показника

Грудень 2010 рік

Грудень 2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Відшкодування пільгових пенсій (сп.№1 п.2 р. XV) ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

9792,30

78,50

-9713,80

-99,20

Відшкодування пільгових пенсій (сп.№2 п.2 р. XV) ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

92489,28

10096,30

-82392,98

-89,08

Добровільні внески

225,00

1332,60

1107,60

492,27

Добровільне страхування за угодами

910,00

907,83

-2,17

-0,24

Адміністративні штрафи

3196,00

850,00

-2346,00

-73,40

Відрахування від фіксованого податку з фіз. особи підприємця

696,00

307,50

388,5

-55,82

Відрахування від єдиного податку з фіз. особи підприємців

64831,01

-

-

-

Відрахування від єдиного податку з юр. осіб за рахунок сплати внесків

33304,08

95868,37

62564,29

187,86

РАЗОМ

205443,67

117212,78

-88230,89

-42,95

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...